• 3dmax 1 sarbarg 1 1030x579 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

در این آموزش نحوه مدل سازی سه بعدی یک ماگ قهوه را یاد میگیریم
من این شکل پیچیده را انتخاب کرده ام تا بتوانم ابزارهای مختلفی از 3DS MAX 2015 را به شما نشان دهم.
اگر از ورژن های قدیمی تر این نرم افزار استفاده میکنید نگران نباشید.
این مراحل در هر ورژنی از 2012 به بعد قابل انجام است

3dmax 1 1 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 1
برای شروع کار این مدل سازی نرم افزار 3ds Max 2015 را باز کنید.

3dmax 1 2 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 2
در قدم بعدی واحد اندازه گیری را تغییر میدهیم برای اینکار از منو Customize را انتخاب کنید و بعد Units Setup را انتخاب کنید.
با انتخاب Metric آن را به Centimeters تغییر دهید

3dmax 1 3 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 3
از بخش Create، Geometry، گزینه Cone را انتخاب کنید.
در تب Keyboard Entry مقادیر X,Y,Z را صفر قرار دهید و Radius 1: 3.25 و Radius 2: 4.25 و Height: 16 .
در بخش Parameters، Height و Cap Segments را به 1 تغییر دهید و Sides را 16 سانتی متر بگذارید. روی Create کلیک کنید

3dmax 1 37 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 4
در گوشه پایین سمت راست روی ایکون Zoom Extend All کلیک کنید تا شکل وسط قرار بگیرد بعد فضای کار را به Front View تغییر میدهیم روی Cone راست کلیک میکنیم و بعد Convert to را انتخاب کرده و Convert to Editable Poly را بزنید

3dmax 1 4 4 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 5
در Edge selection mode، همه لبه ها را انتخاب کنید

3dmax 1 1 5 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 6
برای لبه های که در مرحله قبل انتخاب شده، به منو Edit Edges بروید و روی
مربع کوچکی که کنار Connect قرار دارد کلیک کنید Segmentو Pinch را روی 1 تنظیم کنید و Slide را برابر 0 قرار دهید.
روی تیک سبز که به معنی OK است، کلیک کنید.
با این کار، یک مجموعه از اضلاع در وسط اضلاعی که انتخاب کرده بودید، ایجاد میشود

3dmax 1 1 6 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 7
از قسمت Main Toolbar ابزار Scale را انتخاب کنید.
از وسط مستطیل ابزار Scale، کلیک کنید و بکشید تا لبه ها تا مقدار 114 در تمام جهات محور کشیده شود

3dmax 1 1 7 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 8
ابزار Orbit را از قسمت پایین سمت راست انتخاب کنید و از آن برای تبدیل به Perspective viewport استفاده کنید.
با کلیک و drag کردن میتوانید نمای دید خود را تغییر دهید و به این طریق میتوانیم قسمت پایین شکل را هم ببینیم

3dmax 1 1 8 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 9
در Ploygon selection mode، ضلع پایینی را انتخاب کنید روی مربع کنار Extrude کلیک کنید و Extrude type را به Local Normal تغییر دهید .
Height را روی 1 سانتی متر تنظیم کنید و OK را بزنی

3dmax 1 1 9 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 10
در Ploygon selection mode، با ضلعی که در گام قبلی انتخاب شده، روی مربع کنار Inset کلیک کنید و مقدارش را برابر 1 سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید

3dmax 1 1 10 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 11
برای همان ضلعی که انتخاب کرده بودید، این بار روی مربع کنار Bevel کلیک کنید و Height و Outline را روی 0.25- تنظیم کنید و OK را بزنید

3dmax 1 1 11 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 12
برای همان ضلع، این بار روی مربع کنار Inset کلیک کنید و مقدار 1 سانتی متر را قرار دهید .
اول روی عامت + برای اعمال این مقدار کلیک کنید و بعد و OK را بزنید

3dmax 1 1 12 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 13
حالا دکمه z را از روی کیبورد بزنید و دکمه CTRL را نگه دارید و روی علامت Vertex کلیک کنید.
بعد روی مربع کنار Weld کلیک کنید و آن را روی 113 قرار دهید

3dmax 1 1 13 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 14
حالا در Edge selection mode، همه لبه ها را انتخاب کنید.
به این صورت که دکمه CTRL را پایین نگه دارید و روی انها کلیک کنید.
جمعا 8 ضلع است. بعد دکمه Backspace را روی کیبورد بفشارید تا حذف شوند.
الان 4 ضلع باقی میماند که برای این مدل سازی سه بعدی مناسب است

3dmax 1 1 14 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 15
دوباره در Edge selection mode، دکمه CTRL را پایین نگه دارید و 3 ضلع مشخص شده را انتخاب کنید.
روی Loop کلیک کنید تا یک loop selection از اضلاع ایجاد شود

3dmax 1 1 15 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 16
یک Loop selection دیگر هم برای لبه هایی که در تصویر میبنید ایجاد کنید و روی مربع Chamfer کلیک کنید.
مقدار 0.075 را قراردهید و فقط یک segment داشته باشید و بعد روی Ok کلیک کنید
نکته: برای تغییر viewport،روی Wireframe کلیک راست کنید و یکی از مواردی که برای شما مناسب است را انتخاب کنید

3dmax 1 1 16 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 17
حال باید یک Ring selection ایجاد کنید. لبه های تعیین شده را انتخاب کنید روی Ring کلیک کنید.
بهد دکمه CTRL را پایین نگه دارید و روی Polygon کلیک کنید تا لبه ها به ضلع تبدیل شود

3dmax 1 1 17 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 18
برای اضلاع ایجاد شده در مرحله قبل؛ روی مربع Inset کلیک کنید و مقدارش را به 0.03 تغییر دهید.
اول روی علامت + کلیک کنید تا تغیریات اعمال شود و بعد ok را بزنید

3dmax 1 1 18 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 19
برای اضلاع انتخاب شده؛ روی مربع Extrude کلیک کنید تا Extrude type را به Local Normal تغییر دهید و مقدارش را 0.03- قرار دهید روی علامت + دوبار کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود بعد ok را بزنید بعد دکمه delete را از روی کیبورد بزنید تا اضلع انتخاب شده حذف شوند

3dmax 1 1 19 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 20
لبه هایی که در تصوی مشخص شده را انتخاب کنید روی ربع Connect کلیک کنید.
Segment and Pinch را روی 1 و Slide را روی 65- تنظیم کنید و ok را بزنید.
با این کار یک حلقه دور آبجکت ما ایجاد میشود
مثل کاری که در قدم 17 انجام دادیم. یک Ring selection ایجاد کنید و
آن را به Polygon تبدیل کنید(با زدن دکمه CTRL و کلیک روی علامت polygon ).
بعد Extrude را بزنید و مقدار 0.25 را قرار دهید

3dmax 1 1 20 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 21

مثل کاری که در قدم 17 انجام دادیم. یک Ring selection ایجاد کنید و
آن را به Polygon تبدیل کنید(با زدن دکمه CTRL و کلیک روی علامت polygon ).
بعد Extrude را بزنید و مقدار 0.25 را قرار دهید.

3dmax 1 1 21 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 22
برای همان اضلاع انتخاب شده، Insetرا بزنید و مقدار 0.25 را قرار دهید و OK را بزنید
بعد Bevel را روی Local Normal قرار دهید ، مقدار Bevel Height را روی 0.15 و Outline را روی 0.2- قرار دهید و OKرا بزنید.
توجه : برای گردش بین 4 viewport ، از دکمه های ALT+W روی کیبورد استفاده کنید

3dmax 1 1 22 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 23
به Edge selection mode بروید و یک Loop selection از 6 لبه ای که انتخاب  کرده اید بسازید و مقدار Chamfer را روی 0.01 قرار دهید و OK را بزنید

3dmax 1 1 23 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 24
در Edge selection mode، لبه های مشخص شده را انتخاب کنید روی Loop
کلیک کنید و روی مربع کنار Extrude کلیک کنید و Extrude Height را روی 0.1- تنظیم کنید و Width را برابر با 0.025 قرار دهید و OK را بزنید

3dmax 1 1 24 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 25
برای لبه هایی که بیرون اورده شده، روی Chamfer کلیک کنیدو مقدار 0.01 را تنظیم کنید و روی علامت تیک کلیک کنید تا از هم جدا شوند

3dmax 1 1 25 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 26
ضلع بالایی را انتخاب کنید و دکمه Delete را از روی کیبورد بزنید

3dmax 1 1 26 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 27
در Border selection mode، خط بالایی را انتخاب کنید و دکمه Shift را نگه دارید و با استفاده از ابزار Move آن را در طول محور z به اندازه 1- سانتی متر جا به جا کنید

3dmax 1 1 27 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 28
در Edge selection mode، بک Loop selection از لبه هایی که در تصویر میبینید
ایجاد کنید و مقدار Chamfer را روی 0.01 سانتی متر قرار دهید.
دقت کنید که تیک Open Chamfer. را بردارید. سپس OK را بزنید

3dmax 1 1 28 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 29
در Polygon selection mode،اضلاع بالایی را انتخاب کنید.به یاد داشته باشید که Ring در Edges selection mode را بزنید و دکمه CTRL را نگه دارید تا تبدیل شود.
بعد با استفاده از ابزار Move و نگه داشتن دکمه SHIFT آنها را در محور z به اندازه 0.015 سانتی متر جا به جا کنید یا یک کپی ایجاد کنید به این صورت که Clone to Element را انتخاب و OK را بزنید.
اگر میخواهید یک ابجکت دیگر ایجاد کنید این کار را انجام دهید

3dmax 1 1 29 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 30
در Border selection mode، حاشیه بیرونی ابجکت جدید را انتخاب کنید و بعد
با ابزار Move و نگه داشتن دکمه SHIFT آن را در محور z به اندازه 0.25 سانتی متر بالا ببرید

3dmax  Step30 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 31
روی Cap در Edit Borders کلیک کنید

3dmax Step31 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 32
در Polygon selection mode هر دو ضلع را انتخاب کنید و آنها را Extrude کنید و Height را برابر با 2- سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید

3dmax Step32 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 33
حالا ضلع بالایی را انتخاب کنید و Inset را روی مقدار 0.5 سانتی متر تنظیم کنید و OK را بزنید

3dmax Step33 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 34
همان ضلع را با مقدار 0.7 سانتی متر Extrude کنید.

3dmax Step34 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 35
حالا با ابزار Select و Rotate، Angle Snap Toggleرا فعال کنید.
به صورت پیش فرض تنظیم ده که 5 درجه چرخش داشته باشد.
ضلع را در محور Y به اندازه 5- درجه بچرخانید

3dmax Step35 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 36
حالا ما چند Inset باید انجام دهیم.
برای همان ضلعی که انتخاب شده روی مربع Inset کلیک میکنیم و مقدارش را برابر با 0.3 سانتی متر قرار میدهیم و علامت + را میزنیم .
بعد مقدار را برابر با 2 میگذاریم و علامت + را میزنیم و بعد برای آخرین مرحله، مقدار را 2 میگذاریم و OK را میزنیم

3dmax Step36 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 37
قسمت هایی که انتخاب شده را با نگه داشتن دکمه CTRL و علامت Vertices به راس تبدیل کنید.
روی مربع Weld کلیک کنید و مقدار بالاتری از چیزی که هست انتخاب کنید

3dmax Step37 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 38
حالا در Edge selection mode، بقیه لبه ها را از وسط کار حذف کنید.
به این صورت که دکمه Backspaceرا از روی کیبورد بزنید.
در این حالت 4 ضلع باقی میماند

3dmax Step38 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 39

در Polygon selection mode، دو ضلعی که من انتخاب کردم را انتخاب کنید.
مقدار Extrude را برای آنها 0.2 سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید. بعد از آن دکمه Delete را از روی کیبورد بزنید تا پاک شوند

3dmax Step39 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 40
در Edge selection mode، 6 ضلعی که من انتخاب کردم را انتخاب کنید و مقدار Chamfer را برابر با 0.01 سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید

3dmax Step40 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 41
در Vertex selection mode، دو راس را از 4 گوه انتخاب کنید همانطور که در تصویر میبنید.
از ابزار Weld استفاده کنید تا 8 راس تبدیل به 4 راس شود
توجه: برای اینکه بیشتر روی راس ها زوم کنید، از ابزار Field of View که در گوه پایین سمت راست قرار دارد استفاده کنید.

3dmax Step41 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 42
لبه هایی را که من انتخاب کردم را انتخاب کنید این کار با استفاده از ابزار Loop در edge selection mode انجام دهید و دکمه CTRL ا پایین نگه دارید

3dmax Step43 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 43
یک Ring selection از لبه های یکه من انتخاب کردم ایجاد کنید و آنها را با یک Segment و Pinch و Slide به مقدار 98-به هم وصل کنید.
این کار باعث میشود لبه ها در نزدیکی لبه سمت چپ به هم متصل شوند و یک لبه جدید ایجاد کنند

3dmax Step43 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 44
یک loop selection به صورتی که در تصویر زیر میبینید ایجاد کنید و آنها را با ابزار Chamfer به مقدار 0.2 سانتی متر و 2 Connect Edge Segment به هم متصل کنید روی OK کلیک کنید

3dmax Step44 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 45
حالا دو حلقه دارید آنها را با Chamfer به مقدار 0.2 سانتی متر و یک Connect Edge Segment به هم وصل کنید.
روی OK کلیک کنید

3dmax Step45 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 46
در Top View (از روی کیبورد دکمه v را برای تغییر viewports بفشارید) کل شکل را انتخاب کنید به این صورت که از تمام selection mode خارج شوید، روی Editable Poly کلیک کنید.
بعد با استفاده از ابزار Rotate، شکل را به سمت چپ در محور z بچرخانید تا مانند تصویر زیر شود

3dmax Step46 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 47
در Top View (از روی کیبورد دکمه v را برای تغییر viewports بفشارید) تمام راس هایی را که د تصویر میبینید انتخاب کنید که مجموعا 12 تاست.
با استفاده از ابزارهای Select و Uniform Scale آنها ا در محور x بکشید تا به 50 برسد

3dmax Step47 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 48
با استفاده از ابزار Move همان راس ها را به سمت پایین در محور y به مقدار 0.9- سانتی متر حرکت دهید

3dmax Step48 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 49
در Polygon selection mode ده ضلع مقابل اضلاعی که من در مرحله قبلی انتخاب کردم را انتخاب کنید

3dmax Step49 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 50
در Left Viewport اضلاعی که قبلا انتخاب کردید را با مقدار 1.5 سانتی متر بیرون بیاورید.

3dmax Step50 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 51
با همان اضلاعی که انتخاب کردید، از Left Viewport استفاده کنید و روی Make Planar کلیک کنید

3dmax Step 51 2 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 52
همان اضلاع را به اندازه 0.5 سانتی متر بیرون بیاورید

3dmax Step52 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 53
با استفاده از ابزار Rotate، اضلاع را روی محور z به اندازه 35- بچرخانید

3dmax Step53 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 54
با استفاده از ابزار Move اضلاع را در جای بهتری قرار دهید.

3dmax Step54 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 55
قدم های آخر را دو بار دیگر تکرار کنید.

3dmax Step55 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 56

این کار را با مقدار 0.5 انجام دهید و از ابزار Rotate و Move استفاده کنید تا جای اضلاع را مشخص کنید.مانند تصویر زیر
ضلع را با اندازه 6 سانتی متر بیرون بیاورید

3dmax Step56 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 57
در Edge selection یک Ring selection ایجاد کنید و دو لبه را به هم وصل کنید

3dmax Step57 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 58
حالا با استفاده از ابزار Move و Scale جای گوشه های پایینی دسته را مشخص کنید.

3dmax Step58 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 59
در Vertex selection mode، از ابزار Scale استفاده کنید و همانطور که در تصویر
بعدی مبینید شکل را در راستای محور x بکشید دقت کنید که راس های عقبی را هم انتخاب کرده باشید

3dmax Step59 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 60
در Edge selection mode یک Loop selection از لبه های میانی ایجاد کنید و
مقادیر 1.5 و 2 را برای بخش Connect Edge Segments قرار دهید

3dmax Step60 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

قدم 61
حالت Editable Poly را انتخاب کنید و از لیست Modifier یک Turbosmooth اضافه کنید و Iteration را به 2 تغییر دهید

3dmax Step60 1 - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

نتیجه مدل سازی سه بعدی:

Coffee Thermos 3d Modeling Tutorial Wireframe - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس
3dmax - آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .

آموزش تری دی مکس بصورت جامع از صفر تا صد – ویژه بازار کار ، جهت اطلاعات بیشتر :

سوالات و پاسخ هایی که در این بخش بیشتر مطرح شده است

در قدم اول چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

برای شروع کار این مدل سازی نرم افزار 3ds Max 2015 را باز کنید.

چگونه واحد اندازه گیری را تغییر دهیم؟

در قدم بعدی واحد اندازه گیری را تغییر میدهیم برای اینکار از منو Customize را انتخاب کنید و بعد Units Setup را انتخاب کنید.

آیا شما آموزش با نرم افزار های مختلف و نرم افزار تری دی مکس را هم دارید؟

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار میکنیم برای اطلاعات بیشتر داخل سایت تصویرگران پویا اندیش شوید.

چگونه فضای کار را تغییر دهیم؟

در گوشه پایین سمت راست روی ایکون Zoom Extend All کلیک کنید تا شکل وسط قرار بگیرد بعد فضای کار را به Front View تغییر میدهیم روی Cone راست کلیک میکنیم.

چگونه مجموعه ای از اضلاع را ایجاد کنیم؟

به منو Edit Edges بروید و روی
مربع کوچکی که کنار Connect قرار دارد کلیک کنید Segmentو Pinch را روی 1 تنظیم کنید و Slide را برابر 0 قرار دهید.

در چه قسمتی استفاده می شود؟

ابزار Orbit را از قسمت پایین سمت راست انتخاب کنید و از آن برای تبدیل به Perspective viewport استفاده کنید.

در نهایت چه گزینه ای را باید فعال کنیم؟

حالت Editable Poly را انتخاب کنید و از لیست Modifier یک Turbosmooth اضافه کنید و Iteration را به 2 تغییر دهید.

Advertisement
.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه

 

مطالعه بیشتر :

وی ری چیست ؟ | کاربرد های Vray
طراحی تأسیسات مکانیکی در اتوکد
دست یابی به نتایج واقع بینانه برای روشنایی داخلی و رندر کردن با استفاده از 3Ds Max و V-Ray
مدل سازی و رندر محیط داخلی با استفاده از 3ds Max و Vray
آموزش رندرگیری در تری دی مکس و وی ری
چرا شرکت های بزرگ ساخت و ساز به تری دی مکس کار ماهر نیاز دارند ؟
نگاهی جامع از 3dmax گرفته تا Fusion Post Workflow
نحوه ی ساخت صحنه ی واقع گرایانه از اتاق خواب
آموزش مدلسازی با تری دی مکس ، مدلسازی صندلی ایمز لانژ
3ds max: نکات و ترفندهای ضروری برای Vray و mental ray
تری دی مکس یا مایا ، کدام بهتر است؟
حجم های دکوری
رندر و ترکیب بندی چند مرحله ای یا مولتی پس در 3ds Max و After Effects
مسابقات تندیس های شنی
حجم
فروشگاه محصولات آموزشی
مدل سازی از مرجع عکاسی در 3Ds Max
6 مرحله ی آسان برای بهبود نورپردازی در v-ray
آموزش ساخت انواع متریال نقره ؛ برنز و فویل قلعی در vray
نحوه طراحی ماشین های مسابقه ای با تری دی مکس
افتر افکت چیست و چه کاربرد ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد ؟
ثبت نام در دوره های آموزش تری دی مکس - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22> > برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های تری دی مکس کلیک کنید < <
+