آموزش مدل سازی ماگ قهوه در تری دی مکس

در این آموزش نحوه مدل سازی سه بعدی یک ماگ قهوه را یاد میگیریم
من این شکل پیچیده را انتخاب کرده ام تا بتوانم ابزارهای مختلفی از 3DS MAX 2015 را به شما نشان دهم.
اگر از ورژن های قدیمی تر این نرم افزار استفاده میکنید نگران نباشید.
این مراحل در هر ورژنی از 2012 به بعد قابل انجام است

قدم 1
برای شروع کار این مدل سازی نرم افزار 3ds Max 2015 را باز کنید.

قدم 2
در قدم بعدی واحد اندازه گیری را تغییر میدهیم برای اینکار از منو Customize را انتخاب کنید و بعد Units Setup را انتخاب کنید.
با انتخاب Metric آن را به Centimeters تغییر دهید

قدم 3
از بخش Create، Geometry، گزینه Cone را انتخاب کنید.
در تب Keyboard Entry مقادیر X,Y,Z را صفر قرار دهید و Radius 1: 3.25 و Radius 2: 4.25 و Height: 16 .
در بخش Parameters، Height و Cap Segments را به 1 تغییر دهید و Sides را 16 سانتی متر بگذارید. روی Create کلیک کنید

قدم 4
در گوشه پایین سمت راست روی ایکون Zoom Extend All کلیک کنید تا شکل وسط قرار بگیرد بعد فضای کار را به Front View تغییر میدهیم روی Cone راست کلیک میکنیم و بعد Convert to را انتخاب کرده و Convert to Editable Poly را بزنید

قدم 5
در Edge selection mode، همه لبه ها را انتخاب کنید

قدم 6
برای لبه های که در مرحله قبل انتخاب شده، به منو Edit Edges بروید و روی
مربع کوچکی که کنار Connect قرار دارد کلیک کنید Segmentو Pinch را روی 1 تنظیم کنید و Slide را برابر 0 قرار دهید.
روی تیک سبز که به معنی OK است، کلیک کنید.
با این کار، یک مجموعه از اضلاع در وسط اضلاعی که انتخاب کرده بودید، ایجاد میشود

قدم 7
از قسمت Main Toolbar ابزار Scale را انتخاب کنید.
از وسط مستطیل ابزار Scale، کلیک کنید و بکشید تا لبه ها تا مقدار 114 در تمام جهات محور کشیده شود

قدم 8
ابزار Orbit را از قسمت پایین سمت راست انتخاب کنید و از آن برای تبدیل به Perspective viewport استفاده کنید.
با کلیک و drag کردن میتوانید نمای دید خود را تغییر دهید و به این طریق میتوانیم قسمت پایین شکل را هم ببینیم

قدم 9
در Ploygon selection mode، ضلع پایینی را انتخاب کنید روی مربع کنار Extrude کلیک کنید و Extrude type را به Local Normal تغییر دهید .
Height را روی 1 سانتی متر تنظیم کنید و OK را بزنی

قدم 10
در Ploygon selection mode، با ضلعی که در گام قبلی انتخاب شده، روی مربع کنار Inset کلیک کنید و مقدارش را برابر 1 سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید

قدم 11
برای همان ضلعی که انتخاب کرده بودید، این بار روی مربع کنار Bevel کلیک کنید و Height و Outline را روی 0.25- تنظیم کنید و OK را بزنید

قدم 12
برای همان ضلع، این بار روی مربع کنار Inset کلیک کنید و مقدار 1 سانتی متر را قرار دهید .
اول روی عامت + برای اعمال این مقدار کلیک کنید و بعد و OK را بزنید

قدم 13
حالا دکمه z را از روی کیبورد بزنید و دکمه CTRL را نگه دارید و روی علامت Vertex کلیک کنید.
بعد روی مربع کنار Weld کلیک کنید و آن را روی 113 قرار دهید

قدم 14
حالا در Edge selection mode، همه لبه ها را انتخاب کنید.
به این صورت که دکمه CTRL را پایین نگه دارید و روی انها کلیک کنید.
جمعا 8 ضلع است. بعد دکمه Backspace را روی کیبورد بفشارید تا حذف شوند.
الان 4 ضلع باقی میماند که برای این مدل سازی سه بعدی مناسب است

قدم 15
دوباره در Edge selection mode، دکمه CTRL را پایین نگه دارید و 3 ضلع مشخص شده را انتخاب کنید.
روی Loop کلیک کنید تا یک loop selection از اضلاع ایجاد شود

قدم 16
یک Loop selection دیگر هم برای لبه هایی که در تصویر میبنید ایجاد کنید و روی مربع Chamfer کلیک کنید.
مقدار 0.075 را قراردهید و فقط یک segment داشته باشید و بعد روی Ok کلیک کنید
نکته: برای تغییر viewport،روی Wireframe کلیک راست کنید و یکی از مواردی که برای شما مناسب است را انتخاب کنید

قدم 17
حال باید یک Ring selection ایجاد کنید. لبه های تعیین شده را انتخاب کنید روی Ring کلیک کنید.
بهد دکمه CTRL را پایین نگه دارید و روی Polygon کلیک کنید تا لبه ها به ضلع تبدیل شود

قدم 18
برای اضلاع ایجاد شده در مرحله قبل؛ روی مربع Inset کلیک کنید و مقدارش را به 0.03 تغییر دهید.
اول روی علامت + کلیک کنید تا تغیریات اعمال شود و بعد ok را بزنید

قدم 19
برای اضلاع انتخاب شده؛ روی مربع Extrude کلیک کنید تا Extrude type را به Local Normal تغییر دهید و مقدارش را 0.03- قرار دهید روی علامت + دوبار کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود بعد ok را بزنید بعد دکمه delete را از روی کیبورد بزنید تا اضلع انتخاب شده حذف شوند

قدم 20
لبه هایی که در تصوی مشخص شده را انتخاب کنید روی ربع Connect کلیک کنید.
Segment and Pinch را روی 1 و Slide را روی 65- تنظیم کنید و ok را بزنید.
با این کار یک حلقه دور آبجکت ما ایجاد میشود
مثل کاری که در قدم 17 انجام دادیم. یک Ring selection ایجاد کنید و
آن را به Polygon تبدیل کنید(با زدن دکمه CTRL و کلیک روی علامت polygon ).
بعد Extrude را بزنید و مقدار 0.25 را قرار دهید

قدم 21

مثل کاری که در قدم 17 انجام دادیم. یک Ring selection ایجاد کنید و
آن را به Polygon تبدیل کنید(با زدن دکمه CTRL و کلیک روی علامت polygon ).
بعد Extrude را بزنید و مقدار 0.25 را قرار دهید.

قدم 22
برای همان اضلاع انتخاب شده، Insetرا بزنید و مقدار 0.25 را قرار دهید و OK را بزنید
بعد Bevel را روی Local Normal قرار دهید ، مقدار Bevel Height را روی 0.15 و Outline را روی 0.2- قرار دهید و OKرا بزنید.
توجه : برای گردش بین 4 viewport ، از دکمه های ALT+W روی کیبورد استفاده کنید

قدم 23
به Edge selection mode بروید و یک Loop selection از 6 لبه ای که انتخاب  کرده اید بسازید و مقدار Chamfer را روی 0.01 قرار دهید و OK را بزنید

قدم 24
در Edge selection mode، لبه های مشخص شده را انتخاب کنید روی Loop
کلیک کنید و روی مربع کنار Extrude کلیک کنید و Extrude Height را روی 0.1- تنظیم کنید و Width را برابر با 0.025 قرار دهید و OK را بزنید

قدم 25
برای لبه هایی که بیرون اورده شده، روی Chamfer کلیک کنیدو مقدار 0.01 را تنظیم کنید و روی علامت تیک کلیک کنید تا از هم جدا شوند

قدم 26
ضلع بالایی را انتخاب کنید و دکمه Delete را از روی کیبورد بزنید

قدم 27
در Border selection mode، خط بالایی را انتخاب کنید و دکمه Shift را نگه دارید و با استفاده از ابزار Move آن را در طول محور z به اندازه 1- سانتی متر جا به جا کنید

قدم 28
در Edge selection mode، بک Loop selection از لبه هایی که در تصویر میبینید
ایجاد کنید و مقدار Chamfer را روی 0.01 سانتی متر قرار دهید.
دقت کنید که تیک Open Chamfer. را بردارید. سپس OK را بزنید

قدم 29
در Polygon selection mode،اضلاع بالایی را انتخاب کنید.به یاد داشته باشید که Ring در Edges selection mode را بزنید و دکمه CTRL را نگه دارید تا تبدیل شود.
بعد با استفاده از ابزار Move و نگه داشتن دکمه SHIFT آنها را در محور z به اندازه 0.015 سانتی متر جا به جا کنید یا یک کپی ایجاد کنید به این صورت که Clone to Element را انتخاب و OK را بزنید.
اگر میخواهید یک ابجکت دیگر ایجاد کنید این کار را انجام دهید

قدم 30
در Border selection mode، حاشیه بیرونی ابجکت جدید را انتخاب کنید و بعد
با ابزار Move و نگه داشتن دکمه SHIFT آن را در محور z به اندازه 0.25 سانتی متر بالا ببرید

قدم 31
روی Cap در Edit Borders کلیک کنید

قدم 32
در Polygon selection mode هر دو ضلع را انتخاب کنید و آنها را Extrude کنید و Height را برابر با 2- سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید

قدم 33
حالا ضلع بالایی را انتخاب کنید و Inset را روی مقدار 0.5 سانتی متر تنظیم کنید و OK را بزنید

قدم 34
همان ضلع را با مقدار 0.7 سانتی متر Extrude کنید.

قدم 35
حالا با ابزار Select و Rotate، Angle Snap Toggleرا فعال کنید.
به صورت پیش فرض تنظیم ده که 5 درجه چرخش داشته باشد.
ضلع را در محور Y به اندازه 5- درجه بچرخانید

قدم 36
حالا ما چند Inset باید انجام دهیم.
برای همان ضلعی که انتخاب شده روی مربع Inset کلیک میکنیم و مقدارش را برابر با 0.3 سانتی متر قرار میدهیم و علامت + را میزنیم .
بعد مقدار را برابر با 2 میگذاریم و علامت + را میزنیم و بعد برای آخرین مرحله، مقدار را 2 میگذاریم و OK را میزنیم

قدم 37
قسمت هایی که انتخاب شده را با نگه داشتن دکمه CTRL و علامت Vertices به راس تبدیل کنید.
روی مربع Weld کلیک کنید و مقدار بالاتری از چیزی که هست انتخاب کنید

قدم 38
حالا در Edge selection mode، بقیه لبه ها را از وسط کار حذف کنید.
به این صورت که دکمه Backspaceرا از روی کیبورد بزنید.
در این حالت 4 ضلع باقی میماند

قدم 39

در Polygon selection mode، دو ضلعی که من انتخاب کردم را انتخاب کنید.
مقدار Extrude را برای آنها 0.2 سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید. بعد از آن دکمه Delete را از روی کیبورد بزنید تا پاک شوند

قدم 40
در Edge selection mode، 6 ضلعی که من انتخاب کردم را انتخاب کنید و مقدار Chamfer را برابر با 0.01 سانتی متر قرار دهید و OK را بزنید

قدم 41
در Vertex selection mode، دو راس را از 4 گوه انتخاب کنید همانطور که در تصویر میبنید.
از ابزار Weld استفاده کنید تا 8 راس تبدیل به 4 راس شود
توجه: برای اینکه بیشتر روی راس ها زوم کنید، از ابزار Field of View که در گوه پایین سمت راست قرار دارد استفاده کنید.

قدم 42
لبه هایی را که من انتخاب کردم را انتخاب کنید این کار با استفاده از ابزار Loop در edge selection mode انجام دهید و دکمه CTRL ا پایین نگه دارید

قدم 43
یک Ring selection از لبه های یکه من انتخاب کردم ایجاد کنید و آنها را با یک Segment و Pinch و Slide به مقدار 98-به هم وصل کنید.
این کار باعث میشود لبه ها در نزدیکی لبه سمت چپ به هم متصل شوند و یک لبه جدید ایجاد کنند

قدم 44
یک loop selection به صورتی که در تصویر زیر میبینید ایجاد کنید و آنها را با ابزار Chamfer به مقدار 0.2 سانتی متر و 2 Connect Edge Segment به هم متصل کنید روی OK کلیک کنید

قدم 45
حالا دو حلقه دارید آنها را با Chamfer به مقدار 0.2 سانتی متر و یک Connect Edge Segment به هم وصل کنید.
روی OK کلیک کنید

قدم 46
در Top View (از روی کیبورد دکمه v را برای تغییر viewports بفشارید) کل شکل را انتخاب کنید به این صورت که از تمام selection mode خارج شوید، روی Editable Poly کلیک کنید.
بعد با استفاده از ابزار Rotate، شکل را به سمت چپ در محور z بچرخانید تا مانند تصویر زیر شود

قدم 47
در Top View (از روی کیبورد دکمه v را برای تغییر viewports بفشارید) تمام راس هایی را که د تصویر میبینید انتخاب کنید که مجموعا 12 تاست.
با استفاده از ابزارهای Select و Uniform Scale آنها ا در محور x بکشید تا به 50 برسد

قدم 48
با استفاده از ابزار Move همان راس ها را به سمت پایین در محور y به مقدار 0.9- سانتی متر حرکت دهید

قدم 49
در Polygon selection mode ده ضلع مقابل اضلاعی که من در مرحله قبلی انتخاب کردم را انتخاب کنید

قدم 50
در Left Viewport اضلاعی که قبلا انتخاب کردید را با مقدار 1.5 سانتی متر بیرون بیاورید.

قدم 51
با همان اضلاعی که انتخاب کردید، از Left Viewport استفاده کنید و روی Make Planar کلیک کنید

قدم 52
همان اضلاع را به اندازه 0.5 سانتی متر بیرون بیاورید

قدم 53
با استفاده از ابزار Rotate، اضلاع را روی محور z به اندازه 35- بچرخانید

قدم 54
با استفاده از ابزار Move اضلاع را در جای بهتری قرار دهید.

قدم 55
قدم های آخر را دو بار دیگر تکرار کنید.

قدم 56

این کار را با مقدار 0.5 انجام دهید و از ابزار Rotate و Move استفاده کنید تا جای اضلاع را مشخص کنید.مانند تصویر زیر
ضلع را با اندازه 6 سانتی متر بیرون بیاورید

قدم 57
در Edge selection یک Ring selection ایجاد کنید و دو لبه را به هم وصل کنید

قدم 58
حالا با استفاده از ابزار Move و Scale جای گوشه های پایینی دسته را مشخص کنید.

قدم 59
در Vertex selection mode، از ابزار Scale استفاده کنید و همانطور که در تصویر
بعدی مبینید شکل را در راستای محور x بکشید دقت کنید که راس های عقبی را هم انتخاب کرده باشید

قدم 60
در Edge selection mode یک Loop selection از لبه های میانی ایجاد کنید و
مقادیر 1.5 و 2 را برای بخش Connect Edge Segments قرار دهید

قدم 61
حالت Editable Poly را انتخاب کنید و از لیست Modifier یک Turbosmooth اضافه کنید و Iteration را به 2 تغییر دهید

نتیجه مدل سازی سه بعدی:

یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .

آموزش تری دی مکس بصورت جامع از صفر تا صد – ویژه بازار کار ، جهت اطلاعات بیشتر :

سوالات و پاسخ هایی که در این بخش بیشتر مطرح شده است

برای شروع کار این مدل سازی نرم افزار 3ds Max 2015 را باز کنید.

در قدم بعدی واحد اندازه گیری را تغییر میدهیم برای اینکار از منو Customize را انتخاب کنید و بعد Units Setup را انتخاب کنید.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار میکنیم برای اطلاعات بیشتر داخل سایت تصویرگران پویا اندیش شوید.

در گوشه پایین سمت راست روی ایکون Zoom Extend All کلیک کنید تا شکل وسط قرار بگیرد بعد فضای کار را به Front View تغییر میدهیم روی Cone راست کلیک میکنیم.

به منو Edit Edges بروید و روی
مربع کوچکی که کنار Connect قرار دارد کلیک کنید Segmentو Pinch را روی 1 تنظیم کنید و Slide را برابر 0 قرار دهید.

ابزار Orbit را از قسمت پایین سمت راست انتخاب کنید و از آن برای تبدیل به Perspective viewport استفاده کنید.

حالت Editable Poly را انتخاب کنید و از لیست Modifier یک Turbosmooth اضافه کنید و Iteration را به 2 تغییر دهید.

Advertisement
.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه

 

مطالعه بیشتر :

افتر افکت چیست و چه کاربرد ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد ؟
وی ری چیست ؟ | کاربرد های Vray
حجم های دکوری
حجم
طراحی تأسیسات مکانیکی در اتوکد
آموزش مدلسازی با تری دی مکس ، مدلسازی صندلی ایمز لانژ
مسابقات تندیس های شنی
چرا شرکت های بزرگ ساخت و ساز به تری دی مکس کار ماهر نیاز دارند ؟
3ds max: نکات و ترفندهای ضروری برای Vray و mental ray
نحوه طراحی ماشین های مسابقه ای با تری دی مکس
نحوه ی ساخت صحنه ی واقع گرایانه از اتاق خواب
نرم افزار بلندر چیست؟
کاربرد نرم افزار تری دی مکس در سینما و فیلم سازی
آموزش رندرگیری در تری دی مکس و وی ری
تری دی مکس یا مایا ، کدام بهتر است؟
نگاهی جامع از 3dmax گرفته تا Fusion Post Workflow
ادوبی ایکس دی چیست ؟
تری دی مکس در تبلیغات
مدل سازی از مرجع عکاسی در 3Ds Max
6 مرحله ی آسان برای بهبود نورپردازی در v-ray
آموزش ساخت انواع متریال نقره ؛ برنز و فویل قلعی در vray
آشنایی با قابلیت ها و کارایی های نرم افزار داوینچی
فروشگاه محصولات آموزشی
دست یابی به نتایج واقع بینانه برای روشنایی داخلی و رندر کردن با استفاده از 3Ds Max و V-Ray
اتوکد چیست ؟
مدل سازی و رندر محیط داخلی با استفاده از 3ds Max و Vray
رندر و ترکیب بندی چند مرحله ای یا مولتی پس در 3ds Max و After Effects
ثبت نام در دوره های آموزش تری دی مکس - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22> > برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های تری دی مکس کلیک کنید < <
+