آموزش مدل سازی و رندر الماس

در این آموزش میخواهیم 4 شکل مختلف از الماس را بسازیم.
ما متریال آن ها را در VRay میسازیم و در نهایت رندر میکنیم.