۱- یادگیری تری دی استودیو مکس در زمان کوتاه : برنامه تری دی استودیو مکس به جهت فراوانی دستورات و پیچیدگی های خاص خودش در زمان کوتاه قابل فراگیری نیست و تبلیغات در این خصوص ادعای پوچ است ، چراکه یادگیری همه دستورات مستلزم زمان مناسب و کافی است .
۲- یادگیری با تمرین کم و اندک : هنرجویانی که تصمیم به یادگیری تری دی استودیو مکس را دارند باید زمان کافی برای تمرین ها داشته باشند و یا زمان کافی را برای تمرین ها اختصاص دهند ، در غیر این صورت خیلی دیر و دشوار به نتیجه ایده آل خواهند رسید .

3dmax edu 1 - 13 اشتباهی که مردم در مورد تری دی مکس می کنند