13 اشتباهی که مردم در مورد تری دی مکس می کنند


1- یادگیری تری دی استودیو مکس در زمان کوتاه :
برنامه تری دی استودیو مکس به جهت فراوانی دستورات و پیچیدگی های خاص خودش در زمان کوتاه قابل فراگیری نیست و تبلیغات در این خصوص ادعای پوچ است .
چراکه یادگیری همه دستورات مستلزم زمان مناسب و کافی است .
2- یادگیری با تمرین کم و اندک :
هنرجویانی که تصمیم به یادگیری تری دی استودیو مکس را دارند باید زمان کافی برای تمرین ها داشته باشند و یا زمان کافی را برای تمرین ها اختصاص دهند.
در غیر این صورت خیلی دیر و دشوار به نتیجه ایده آل خواهند رسید .

یادگیری تری دی مکس