3dmax workshop 10 - سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکسpouyaandish l - سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکس
3dmax workshop 11 - سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکس
3dmax workshop 12 - سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکس
3dmax workshop 14 - سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکس
3dmax workshop 15 - سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکس

برگزاری همایش ها ، ورکشاپ ها و سمپوزیم های تخصصی تری دی مکس – تصویرگران پویا اندیش

مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس – پویا اندیش

سمپوزیم های تری دی مکس 

برگزاری ورک شاپ ها و سمپوزیم های تری دی مکس

در پی تجارب موفق در برگزاری ورک شاپ ها ، همایش ها و سمپوزیم های متعدد آموزش تخصصی 3Ds Max و با توجه به وجود علاقمندان بسیار در زمینه نرم افزار تری دی مکس موسسه تصویرگران پویا اندیش به طور مرتب اقدام به برگزاری :
همایش ها ، سمپوزیم ها و ورک شاپ های تخصصی در این زمینه می نماید .

مباحث ورک شاپ های تری دی مکس

در این ورک شاپ ها هنر جویان با مباحث پیشرفته در مدلسازی سه بعدی , با تمرکز در حوزه معماری و دکوراسیون داخلی آشنا می شوند.

همایش های تری دی مکس ، سمپوزیم های تری دی مکس 

مرکز تخصصی برگزاری همایش ها ، ورکشاپ ها و سمپوزیم های  3D Max – تصویرگران پویا اندیش .

ثبت نام در دوره های آموزش تری دی مکس - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22> > برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های تری دی مکس کلیک کنید < <
+