ژوژمان های تری دی مکس

با توجه به نوع تدریس تری دی مکس مخصوص طراحی و دکوراسیون داخلی ،
انتهای هر فصل آموزشی ، ژوژمانی در مرکز آموزش پویا اندیش برگزار می شود که طی آن هنرجویان رشته های تری دی مکس در معماری باید از طرح های خود دفاع کنند .
مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس – تصویرگران پویا اندیش