آموزش تری دی مکس ، قسمت 12

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0012  3Ds Max می باشد
گزینه بعدیfind case sensitive  می باشد.
چنانچه find case sensitive فعال نباشد با تایپ حروف اول هر شی چه با حرف بزرگ و چه با حرف کوچک شی مورد نظر را برای ما هایلات می کند،ولی اگر این گزینه فعال باشد با تایپ حروف بزرگ فقط اشیا با حروف بزرگ را هایلات می کند و انتخاب می کند و با تایپ حروف کوچک اشیا با حروف کوچک را تحت تاثر انتخاب قرار می دهد.
در قسمت sort می توانیم تبعین کنیم که نوع چیدمان اشیا ما در داخل لیست چگونه باشد.

تری دی مکس

وقتی در داخل محیط تعدادی شی خلق می کنیم ، با فعال کردن کلید H از روی Keyboard ، لیست اشیای موجود در داخل صحنه ، در این پنجره بر اساس الفبا، در اختیار ما قرار می دهد.
با بکار گیری از گزینه by type قادر می باشیم که، در کادر select by name چیدمانی را بر اساس type list   موجود در داخل این کادر ، ایجاد کنیم و لیستی از اشیا را بر این اساس برای ما فراهم میکند، بدین معنی که اول geometry ها بعد shapes ها بعد light ها و الی آخر ..
با فعال کردن گزینه by color  لیستی بر اساس رنگ اشیا ایجاد میکند و اشیا را طبق رنگ بندی آنها طبقه بندی می نماید که در این صورت اشیا هم رنگ را در یک گروه قرار میدهد.
زمانی که گزینه by size را فعال میکنیم ,بر اساس تعداد geometry   یا  shapes  ها ابعاد bounding box و یا … در یک گروه و لیست اشیا را قرار می دهد.
با بکارگیری گزینه list type می توانیم مشخص کنیم که احیانا مثلا geometry   ها یا shapes  ها …در لیست موجود نمایش داده نشوند و با انتخاب نمودن هر کدام از چک باکس ها موجود ، قادر هستیم ، تبعیین کنیم که در لیست،  اشیا ، برای ما پدیدار شوند یا خیر.
گزینه none  همه پارامترها را از حالت انتخاب و از این خاصیت در می آورد و تیک ها موجود را از بین می برد و گزینه all  همه پارامترها را تیک میزند و با بکارگیر خاصیت invert  ، برعکس این اتفاق صورت می پذیرد.
قابلیتی در داخل نرم افزار موجود می باشد به نام selection set که توسط آن قادر هستیم گروه های انتخابی را به صورت یک selection set در بیاوریم که در صورت لذوم از این گروه اتنخابی مجدد استفاده کنیم.
مثلا:با انتخاب کردن تعدادی از اشیا و ذخیره نمودن آنها با نام   01 ،که در صورتی این گروه از اشیا ذخیره می شود که کلید enter را از روی key board  فعال نماییم .
چنانچه این گروه را deselect کنیم و از حالت انتخاب خارج نماییم ، در چنین شرایطی اگر بخواهیم مجددا این انتخاب صورت بپذیرد، راه ساده تر استفاده نمودن از گروه ذخیره شد با نام 01 می باشد که این گروه ذخیره شده را از طریق کادر select object  از قسمت selection  set   و همچنین توسط main toolbar  نیز می توانیم به این گزینه دسترسی پیدا کنیم .
خواص دیگری نیز در پنجره select object   موجود می باشد که با گرفتن دو کلید ( shift و  ctrl ) قادر خواهیم بود به گروه مد نظر، اشیایی را اضافه کنیم .
با کمک گرفتن از کلید shift و با کلید نمودن بر روی شی اول و آخر موجود در داخل لیست اشیا ،اشیای مابین آنها را نیز انتخاب نماییم.
با فعال نمودن گزینه all  همه اشیا انتخاب می شوند و با تاثیر پذیری گزینه none  تمام اشیا از حالت انتخاب خارج می شوند و گزینه invert بر عکس انتخاب انجام شده را اجرا می نماید.
با در دست داشتن خاصیت influences  و وقتی که کلید H را فعال می کنیم ,اشیایی که با یگدیگر ارتباط دارد را به ما نمایش می دهد ,به طور کلی از این قابلیت برای هایلات نمودن اشیایی که به هم مرتبط هستند ,مورد استفاده قرار می گیرد.
با بکار گیر گزینه display influences , رنگ شیی که ارتباط دارد با اشیای دیگر را تغییر میدهد و با زدن مجدد influences ، object  را برای ما هایلات می کند.
به طور کلی,توسط گزینه influences می توانیم نمایش اشیا را در دست داشته باشیم و اشیا , influences , اشیایی هستند که بر روی همدیگر تاثیر می گذارند.
اشیا در داخل 3d  قادر هستند به حالت { child  و parent }  نمایان شوند بدین معنا که این قابلیت برای اشیایی که به هم link می باشند ، ایجاد خواهد شد و با انتخاب نمودن گزینه display sub tree ، اشیا child ، parent  را به صورت لیست در اختیارمان قرار    می دهد و چنانچه این گزینه فعال نباشد, اشیا child  برای ما نمایان نمی شوند.
ممکن است object ها در صحنه در حالت  instance  یا  reference  باشند یاmodifier  …  به آنها اختصاص داده باشیم که باعث شود اشیا به یکدیگر وابسته باشند .
با فعال نمودن گزینه select dependent  و انتخاب نمودن یک شی ، اشیا وابسته با شی مورد نظرمان هم هایلات می شوند و می توانیم همه را انتخاب کنیم.
در نرم افزار های جدید نام پنجره select by name  به select from scene  تغییر یافته است . که یک کادر modal  می باشد.
اصو لا دو نوع کادر و پنجره در 3d  موجود میباشد:پنجره modal  و  پنجره models
وقتی کادرها  modal باز هستند ما قادر نیستیم که به زیر این کادر دسترسی داشته باشیم و نمی توانیم اعمال مورد نظر را در زیر این پنجره انجام دهیم ,تا زمانی که کادر مربوطه راok  یا cancel  کنیم .
چنانچه پنچره models  باز باشد این امکان در اختیار ما قرار می گیرد که به زیر آنها دسترسی داشته باشیم  و می توانیم اعمال مورد نظر مربوط به scene  را در زیر این کادر انجام دهیم و احتیاجی به بستن این کادر نمیباشیم.
با فعال نمودن گزینه display frozen object از کادر select object  در نرم افزار های جدید این امکان برای ما ایجاد می شود که اشیا freeze  را بتوانیم مشاهد کنیم.
یک form هایلاتی, بر روی اسم شی ایجاد می شود که نشانه freeze بودن شی را نمایش می دهد.

یا نمایش دادن اشیا Hide  که نشانه پنهان بودن اشیا , نوشتن اسم آن به صورت italic  می باشد.

کادر select by name  را همچنان در اختیار خواهیم داشت با عنوان selection floater
ولی برای اینکه این Interface  را نرم افزار برای ما نمایش بدهد باید از قسمت customize user interface  تغییراتی را بر روی Interface  نرم افزار اعمال کنیم .
بر اساس قسمتی که نیاز داریم این کادر داخل آن بخش قرار داشته باشد از tab منوهای موجود یکی از گزینه ها را انتخاب کنیم .
مثلا: اگر بخواهیم این پنجره را با Hot key  فراخوانی کنیم , می توان به قسمت Keyboard   مراجعه کنیم , همچنین می توان به یکی از منوهای موجود در نرم افزار 3d  اضافه نمود.

selection floater  , را drag  و drop    می کنیم در یکی از منوهای مورد نیازمان ، مثلا:    tools  ,  edit

به این ترتیب این قابلیت selection floater  را به منوی edit اضافه می کنیم و از این به بعد این گزینه به منوی edit افزوده شده و با کلیک کردن روی آن , کادر selection floater  نمایش پیدا می کند.
به کمک selection floater قادر هستیم پنجره selection by name  را به صورت models داشته باشیم در صورتی که پنجره selection object  کادریModal  می باشد و ما نمی توانیم به زیر آن دسترسی داشته باشیم.
ما همچنین می توانیم همین کادر selection by name  را به صورت models  تبدیل کنیم و به صورت floater و شناور در اختیار داشته باشیم .

این پنجره models  می باشد که همان قابلیتها را دارا می باشد و از همان فرمانها تبعیت می کند با این تفاوت که ما امکان دسترسی به زیر این پنجره را داریم .
ولی وقتی ما خود گزینه select by name  را فعال می کنیم این پنجره به صورت Modal  نمایش داده خواهد شد و ما به زیر آن دسترسی نداریم.
این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 13) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .