آموزش تری دی مکس ، قسمت 16

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0016  3Ds Max می باشد
توسط گزینه Assembly این امکان برای ما ایجاد خواهد شد که ، light fixture هایی ، همانند : هالوژن ، چراغ مطالعه … را در داخل نزم افزار بتوانیم ایجاد کنیم ، که این المانها از یک سری geometry ، light  … تشکلیل شده اند . 
برای ساختن چنین اشیایی درداخل نرم افزار باید light ها و geometry ها را در یک گروه قرار دهیم که در این شرایط با رفتن در قسمت modify پارامترهای مورد نظر light را برای تغییر دادن ، برای ما نمایش نمی دهد.
در این مواقع قادر خواهیم بود از گزینه Assembly استفاده کنیم و اشیا را با خاصیت assembly گروه کنیم که به پارامترهای نور دسترسی داشته باشیم و بتوانیم آنها را ویرایش کنیم.

3dmax class 16 1 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3dsmax 16 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

زمانیکه نور در مرکز شی مورد نظر قرار گرفته باشد ، می توانیم از خاصیت assembly استفاده نماییم.

3dmax 16 1 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3dmax class 16 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

همچنین قادر خواهیم بود از پارامترهای filter color و dimmer استفاده نماییم.
وقتی شی ما به assembly تبدیل می شود ، در داخل object  مورد نظر ما شی به نام luminaire ایجاد می شود.

3d max class 16 5 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

با باز نمودن گروه assembly ، قادر خواهیم بود object luminaire را رویت کنیم.

3d max class 16 6 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

این object luminaire به شکل یک چراغ مطالعه می باشد.

3d max class 16 7 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

اصولا object luminaire مدیر اصلی داخل assembly می باشد که شامل 2 پارامتر می باشد :
1.dimmer.2   filter color
در گزینه luminaire اگر احتیاج به پارامتر دیگر نیز داشته باشیم می توان به کمک گزینه attribute یک پارامتر را نیز اضافه کنیم.

3d max class 16 8 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

با بکار گرفتن از wire parameters  قادر خواهیم بود که پارامتر نور و object luminaire را با هم ارتباط دهیم ,برای زمانیکه احیانا اگر پارامتر های نور را تغییر دادیم در پارامترluminaire نیز این تغییر صورت پذیرد و چنانچه پارامتر object luminaire را تغییر دهیم ، پارامتر نور نیز تغییر کند.

3d max class 16 9 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3d max class 16 10 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3d max class 16 11 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3d max class 16 12 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

در حال حاضر دو تا شی از لحاظ پارامتریک با همدیگر ارتباط دارند و زمانیکه گزینه dimmer را تغییر بدهیم ، مقدار نور نیز کم یا زیاد خواهد شد . پس پارامتر ما به پارامتر multiplier نور ، link می باشد.چنانچه مایل باشیم ، خاصیت رنگ را نیز می توانیم ارتباط دهیم.

3d max class 16 13 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3dmax 16 2 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3d max class 16 15 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3d max class 16 16 - آموزش تری دی مکس رایگان 16
3d max class 16 17 - آموزش تری دی مکس رایگان 16

در زمانی که این دو گزینه به هم Link شوند می توانیم رنگ را نیز تغییر دهیم .
توسط گزینه disassembly می توانیم از خاصیت assembly خارج شویم.
با در دست داشتن گزینه open این امکان ایجاد می شود که assembly را باز کنیم و توسط گزینه close ، گروه assembly  ببندیم ، همچنین گزینه های attach  و detach  نیز همانند گروه عمل می کنند و پارامتر explode  assembly را متلاشی می کند .
این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 17) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند : مهدی بندری
مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .

 

3dmax - آموزش تری دی مکس رایگان 16

یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .

آموزش تری دی مکس بصورت جامع از صفر تا صد – ویژه بازار کار ، جهت اطلاعات بیشتر :

Advertisement
.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه