آموزش تری دی مکس ، قسمت 19

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0019  3Ds Max می باشد
در قسمت Rendering control , اتفاقی که صورت می پذیرد ، بر روی رندر تاثیر می گذارد و می توانیم در این قسمت اعمال مرتبط به اشیا را در داخل رند ، کنترل نماییم.
با اعمال فرمان visibility نوع پدیداری و شفافیت شی را می توانیم مشخص نماییم که  عدد آن نیز ، بین صفر تا یک متغییر می باشد.
هر چه مقدار عددی را کمتر کنیم میزان پدیداری شی ما کمتر خواهد شد و همچنین قادر خواهیم بود که visibility یک شی را نیز انیمیت کنیم.
زمانی که از خاصیت انیمیت این گزینه بهرمند می شویم ، کلیدهای انیمیت به فرم Bezier مورد استفاده می گردد.

UF Infinity 3dmax 0019 1 - آموزش تری دی مکس رایگان19

در این قسمت دو حالت by object و by layer موجود می باشد ,در شرایطی که ,روی حالت by object باشیم از خواص rendering control  به صورت دستی تبعیت می نماییم و چنانچه روی این گزینه کلیک کنیم ، به حالت by layer تغییر موقعیت خواهیم داد .
در حقیقت در چنین زمانی که روی حالت by layer قرار می گیریم ، قابلیت رند پذیری ما از خاصیت لایه پیروی می کند و برای کنترل آن باید به قسمت layer manger در منوی tool ، مراجعه کنیم.

UF Infinity 3dmax 0019 2 - آموزش تری دی مکس رایگان19

اگر شیی را تحت تاثیر لایه خلق نماییم ، رنگ آن را به صورت سیاه و سفید قابل رویت می شود که ، این چیدمان نمایش گر by layer بودن یک شی در داخل صحنه ما می باشد.
در مواقعی که یک شی مورد نظر تحت تاثیر by object و شی دیگر تحت تاثیر by layer وجود داشته باشد ، با انتخاب کردن هر دو شی مذکور و گرفتن object properties از آنها ,در این حالت این گزینه به Mixed تبدیل خواهد شد.

UF Infinity 3dmax 0019 3 - آموزش تری دی مکس رایگان19

اشیایی که در صحنه مورد نظر خلق می نماییم به صورت پیش فرض تحت تاثیر by object عمل می کنند ، برای ایجاد تغییرات لازم در برابر حالت پیش فرض می توانیم از روش زیر بهرهمند شویم.

UF Infinity 3dmax 0019 4 - آموزش تری دی مکس رایگان19

با استفاده نمودن از پارامتر render able ، مشخص می شود که شی مربوطه قابلیت رندر پذیری را داشته باشد یا نداشته باشد ،و با برداشتن تیک این گزینه خاصیت رندر پذیری شی از بین می رود و اشیایی که به صورت shape می باشند ,به طور پیش فرض قابلیت رند گرفتن را دارا نمی باشند .

UF Infinity 3dmax 0019 5 - آموزش تری دی مکس رایگان19

با رفتن در منوی Modify در قسمت rendering و فعال نمودن گزینه enable in rendering ، این خاصیت برای ما فعال می شود . با رفتن در منوی Modify در قسمت rendering و فعال نمودن گزینه enable in rendering ، این خاصیت برای ما فعال می شود.

UF Infinity 3dmax 0019 6 - آموزش تری دی مکس رایگان19

چنانچه گزینه end able in rendering در panel modify و همچنین در بخش object properties ، گزینه render able  فعال نباشد , shapes  قابلیت رندر پذیری خود را از دست می دهند و دیگر قادر به رندر گرفتن از آنها نیستیم.
پس حتما باید هر دو گزینه در هر دو قسمت فعال باشند تا یک شی خاصیت رند پذیری داشته باشد و به طور کلی shape ها و helpers ها خاصیت و قابلیت رندر پذیری را به خودشان اختصاص نمی دهند ، همانند : dummy در قسمت helpers
گزینه Inherit visibility زمانی مفید فایده قرار می گیرد که خاصیت child و parent برای شی ما موجود باشد .
به طور کلی با فعال کردن این گزینه ، شی مورد نظر ( child ) خاصیت  visibility  خود را از شی ( parent) به ارث می برد.

UF Infinity 3dmax 0019 7 - آموزش تری دی مکس رایگان19

در ضمن  1-transparently-3 ، opacity-2 ، reflect and refection گزینه های هستند که قابلیت inherit visibility تاثیری بر روی آنها ندارد.
با در دست داشتن گزینه visibility to camera بازتابش نور و شکست نور در رندر دیده خواهد شد ، ولی شی مورد نظر را در دوربین مشاهده نخواهیم کرد .
در واقع ما شی را در دوربین مشاهد نخواهیم کرد ولی تاثیر آن را خواهیم دید و چنانچه سایه شی موجود باشد ، می توان سایه شی را نیز مشاهد کرد.

UF Infinity 3dmax 0019 8 - آموزش تری دی مکس رایگان19

با بکارگیری گزینه reflection / refraction  بازتابش نور و شکست نور در رندر دیده نخواهد شد ولی شی مذکور در صحنه پنهان نمی گردد و حضور شی برقرار میباشد.

UF Infinity 3dmax 0019 9 - آموزش تری دی مکس رایگان19

هنگامی که تیک گزینه receives shadow را بر داریم ، سایه شی مورد نظر روی شی دیگر دیده نمی شود و سایه را شی مورد نظر دریافت نمی کند.
قبل از فعال نمودن این گزینه شی مورد نظر سایه را دریافت می کرد .

UF Infinity 3dmax 0019 10 - آموزش تری دی مکس رایگان19

 نکته : Mental ray از receives shadowپشتیبانی می کند و با هم ارتباطی ندارند.

با استمداد گرفتن از گزینه cast shadow شی ما دیگر سایه تولید نمی کند.

UF Infinity 3dmax 0019 12 - آموزش تری دی مکس رایگان19

قبل از اینکه تیک گزینه apply atmospherics را برداریم ، قادر هستیم از effect های موجود در داخل نرم افزار استفاده نماییم.

UF Infinity 3dmax 0019 13 - آموزش تری دی مکس رایگان19

چنانچه تیک این گزینه را برداریم,شی مربوطه دیگر تحت تاثیر effect های موجود در داخل نرم افزار قرار نمی گیرد.

UF Infinity 3dmax 0019 14 1 - آموزش تری دی مکس رایگان19

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 20)  ادامه دارد…

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند : مهدی بندری
مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .

3dmax - آموزش تری دی مکس رایگان19

یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .

آموزش تری دی مکس بصورت جامع از صفر تا صد – ویژه بازار کار ، جهت اطلاعات بیشتر :

Advertisement
.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه