آموزش تری دی مکس ، قسمت 21

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0021  تری دی مکس می باشد
با استفاده نمودن از  tab ADV ، lighting قادر می باشیم که ، رفتار هر کدام از شی ها را حین محاسبه radiosity یا light terser  معین نماییم.
چنانچه در بخش select information باشیم با در دست داشتن گزینه num geometric object ، تعداد اشیا geometric را برای ما ارائه می نماید.
توسط گزینه num light object نورهای موجود در داخل صحنه در دسترس ما قرار می گیرد.

هنگامیکه در قسمت geometric object properties قرار می گیریم و زمانیکه گزینه های exclude from adv ، light calculations را فعال نماییم ، شی مورد نظر دیگر در محاسبات adv light شرکت داده نمی شود و خود را درگیر محاسبه adv light نمی کند.

با غیر فعال نمود گزینه cast shadow شی انتخاب شده از لحاظ روشنایی ، قابلیت پدیداری و همچنین تاثیر نوری در adv ، light ها شریک می باشد ولی سایه ای را محاسبه نمی کند و شی مورد نظر فاقد سایه می شود.

توسط پارامتر receive illumination قادر هستیم روشنایی را برای شی مورد نظر تنظیم کنیم ، چنانچه تیک این گزینه را برداریم ، روشنایی برای شی قابل رویت نمی باشد.

با در نظر گرفتن پارامتر nun regathering rays multiplier قادر خواهیم بود پرتوهای نوری که از شی ایجاد می شود و با شی انتخابی برخورد می نماید را بر حسب واحد پیکسل تبعیین نماییم.
طبیعتا افزایش مقدار این گزینه باعث می شود ، لکهای و نویزهای موجود در صحنه از بین برود و وقتی این گزینه مفید فایده قرار می گیرد که ، شی انتخابی دارای حجم بسیار بالایی از سه ضلعی باشد و سطح بسیار نرمی را داشته باشد.

در بخش radiosity _only properties ، وظیفه پارامتر diffuse (reflective & translucent) محاسبه نمودن ، قابلیت نیمه شفاف و بازتابش نور بر روی شی مورد نظر می باشد و چنانچه این گزینه را غیر فعال نماییم ، در حقیقت نورهای غیر مستقیم ,دیگر تاثیری بر روی شی مورد نظر نخواهند گذاشت.
با در دست داشتن گزینه (specular (transparent ، قادر هستیم محاسبه اشیا شفاف را حین اجرای عملیات radiosity انجام دهیم . وقتیکه گزینه exclude from regathering را فعال می کنیم ، این امکان ایجاد می شود که شی مربوطه را از محاسبات regathering در قسمت adv. light در کادر render scene که در اختیار ما قرار می گیرد ، جدا نماییم.
در بخش object subdivision parameter ، پارامتر های مورد نظر برای تقسیم نمودن سطح شی در حین محاسبات radisity اختصاص داده می شوند . با غیر فعال کردن گزینه use global subdivision setting می توانیم به صورت دستی و مستقیم تنظیماتی را برای شی انتخابی انجام دهیم و میزان mesh و تقسیمات در سطح شی را به صورت منحصر به فرد و صرفا فقط برای شی مورد نظر تنظیم کنیم.
زمانیکه این گزینه فعال می باشد، برای subdivision نمود سطح شی ، ما از تنظیمات عمومی استفاده می کنیم که در قسمت radiosity موجود می باشد . با غیر فعال نمودن use global subdivision setting دو گزینه subdivide و use adaptive subdivision برای ما فعال می گردد.

اصولا گزینه subdivide این امکان را ایجاد می نماید که شی مرتبط را تقسیم کنیم.
وظیفه پارامتر adaptive subdivision use تقسیم نمودن سطح شی مورد نظر از طریق mesh به صورت بهینه می باشد. همچنین با غیر فعال کردن گزینه (adaptive subdivision use) سه پارامتر در قسمت mesh setting  غیر فعال می گردد و فقط گزینه mesh size برای ما فعال باقی می ماند.

در چنین شرایطی که گزینه adaptive subdivision use غیر فعال است ، وظیفه mesh size تبعین نمودن اندازه وتر هر کدام از سه ضلعی های تقسیم کننده سطح شی بر عهد می گیرد ، در حقیقت یکسری تقسیمات مشی (  mesh)  بر روی همه سطح شی صورت می پذیرد که این تقسیمات به صورت یکسان اجرا می شوند . در اصل تقسیمات بر روی اشیا به صورت یکسان صورت می پذیرد به خصوص در مورد شئی که properties  آن را می گیریم.

در زمانی که گزینه adaptive subdivision use را فعال می کنیم ، پارامترهای دیگر در قسمت mesh setting نیز فعال می گردند.
وظیفه پارامتر  mesh size min  تعیین کننده کوچکترین تقسیمات مشی می باشد و همچنین گزینه max mesh size  تبعین کننده بزرگترین تقسیمات مشی را بر عهده دارد . در صورتی که پارامتر contrast threshold  فعال باشد می توانیم ,میزان contrast نوری که در صحنه ایجاد میشود را کنترل نماییم.

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 22)  ادامه دارد…
مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .