آموزش تری دی مکس ، قسمت 25

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0025  تری دی مکس می باشد
با استفاده نمودن از گزینه edit notes نام پارامتر انتخابی که توسط selected box انتخاب شده را می توانیم تغییر دهیم.

با کمک گرفتن از numeric filed  می توانیم مقدار عددی پارامتر انتخابی را تغییر دهیم.
چنانچه یک کلید انیمیشن برای پارامتر انتخابی در اختیار داشته باشیم ، دو  براکت قرمز اطراف پارامتر ما ایجاد می شود که مشخص می کند time slider روی فریمی قرار دارد که مرتبط به پارامتر انتخابی می باشد.

با فعال نمودن کادر properties می توانیم اطلاعات مرتبط به کلید انیمیت پارامتر انتخابی را مشاهده نماییم .

هر جا numeric filed در اختیار داشته باشیم با رایت کلیک نمودن بر روی  numeric filed  مورد نظر ، منویی در دسترس ما قرار می گیرد که با استفاده از آن می توانیم یکسری فرمان را مشاهده کنیم.

وقتی گزینه show key in track bar را فعال می نماییم و چنانچه دو شی در صحنه مورد نظر ایجاد کنیم و بعد از اینکه یک کلید انیمیشن برای اشیا موجود در داخل صحنه درست کردیم که یکی از کلید انیمیشن را به صورت دستی ایجاد نمودیم و دیگری را توسط parameter collector  کلید انیمیشن ساختیم در چنین شرایطی با بکارگیری از گزینه show key in track bar کلیدهای انیمیتی که توسط parameter collector ایجاد نموده ایم ، در قسمت track bar نمایش داده می شوند.حتی اگر شی مورد نظر انتخاب نشده باشد.

با فعال نمودن گزینه  Isolate key in track bar فقط کلیدهایی که به کمک parameter collector  انیمیت شده اند را برای ما نمایش خواهد داد.

زمانیکه گزینه show selected key in track bar را انتخاب می کنیم ، فقط پارامتری که از طریق select box در داخل کادر parameter collector ، انتخاب نموده ایم کلید انیمیشن آن را نمایش می دهد.
با دسترسی به گزینه Isolate selected key in track bar فقط کلیدهای انیمیشن پارامترهای انتخابی را می توانیم رویت کنیم.

با استفاده نمودن از گزینه put to object قادر خواهیم بود ، پارامترهای مخصوص  parameter collector  را داخل یک شی ذخیره کنیم ، این گزینه برای زمانی مفید فایده قرار می گیرد که اگر خواستیم شی مورد نظر را merge کنیم اطلاعات مخصوص به parameter collector را هم در اختیار داشته باشیم.

بعد از  save  نمودن صحنه مورد نظر قادر میباشیم در صحنه دیگر شی مورد نظر را  merge کنیم.

بدین ترتیب اطلاعات parameter collector را هم در صحنه جدید همراه با شی merge می نماییم.
نوع عمل کرد گزینه link to object نیز همانند put to object  می باشد ، با این تفاوت که در put to object  با اضافه نمودن پارامتر جدید ، مجددا این عملیات برای پارامتر جدید باید تکرار کنیم.
ولی اگر از گزینه link to object استفاده نماییم ، با اضافه نمودن پارامتر جدید احتیاجی به تکرار کردن مراحل گفته شد را نداریم.این گزینه هر عملیات جدیدی را به صورت اتوماتیک در شی ما save می کند.

چنانچه گزینه get from object فعال باشد ، قادر می باشیم ,اطلاعات مورد نظر را از شی بدست آوریم و وارد پنجره parameter collector کنیم.

با استمداد گرفتن از پارامتر remove from object می توان اطلاعات را از روی شی مورد نظر حذف نمود.

چنانچه در منویEdit  قرار داشته باشیم ، با بکارگیری از گزینه select all ,نرم افزار تمام پارامترها را انتخاب می کند ولی فقط می توانیم یک rollout انتخابی داشته باشیم.

توسط گزینه select none تمام پارامترها را از حالت select خارج می نماید.

زمانی که گزینه select all rollout فعال باشد,تمام پارامترهای داخل rollout انتخابی را برای ما انتخاب می نماید.

با کمک گرفتن از گزینه select invert تمام پارامترها به غیر از rollout  انتخابی را برمی گزیند.

وقتی از گزینه delete selected استفاده می کنیم ، پارامتر انتخابی را حذف می کند و با فعال نمودن گزینه delete all تمام پارامترها را حذف می کند.
با بکار گیری از گزینه edit notes اطلاعات و نام مرتبط به پارامتر انتخابی را می توانیم تغییر دهیم.

این تغییر نام در پنجره parameter collector  مشاهده می شود ، چنانچه کرسر موس را روی نام مذکور نگه داریم نام اصلی شی قابل رویت می شود.
راه دیگر برای مشاهده کادر edit note رایت کلیک کردن بر روی select box  می باشد که این کادر را مجددا برای ما نمایش میدهد.

در قسمت URL  مسیری از اینترنت را می توانیم اختصاص بدهیم و با فعال نمودن گزینه go به اینترنت دسترسی پیدا می کنیم.
ذر کادر note اطلاعاتی و یاداشتهایی در ارتباط با پارامتر مورد نظر , می توانیم ایجاد نماییم و در مواقع احتیاج از آن استفاده کنیم و این تغییر نام فقط در این کادر قابل اجرا می باشد و تاثیری بر روی نام شی در کاردهای دیگر موجود در 3d ندارد.

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 26)  ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .