آموزش تری دی مکس ، قسمت 26

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0026  تری دی مکس می باشد
با رفتن در منوی Parameter و فعال نمودن دو گزینه move down by rollout و move up by rollout قادر می باشیم بین rollout های مورد نظر جابجایی را انجام دهیم.
اگر پارامترهای ما در rollout ها یکی باشند ، با فعال نمودن این دو گزینه پارامتر ما حذف می شود ، بدلیل اینکه قبلا در rollout موجود بوده است .

3d max class 26 10 - آموزش تری دی مکس رایگان 26
3d max class 26 11 - آموزش تری دی مکس رایگان 26
3d max class 26 12 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

توسط گزینه key all ، تمام پارامترهای ما داخل parameter collector کلید انیمیت را به خودشان اختصاص می دهند ، فقط در زمانی که کلید auto key  فعال باشد . این قابلیت اگرچه پارامتری هم انتخاب نشده باشد ، همچنان کلید انیمیت به آن پارامتر تعلق می گیرد.

3d max class 26 13 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

با فعال نمودن پارامتر key selected فقط پارامتر انتخابی کلید انیمیت را دریافت میکند.
با رفتن در منوی rollout و فعال نمودن گزینه new rollout یک rollout جدید ایجاد می نماید.

3d max class 26 14 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

با بکار گیری گزینه  new rollout selected parameter پارامتر انتخابی را در rollout جدید ایجاد می کند و یک کپی هم از آن ایجاد می نماید.

3d max class 26 15 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

با گزینه rename نام rollout مورد نظر و انتخابی تغییر می یابد .

3d max class 26 1 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

توسط گزینه rollout  ، delete rollout انتخابی حذف خواهد شد.
در صورت استفاده نمودن از گزینه های delete rollout move up و delete rollout move down پارامتر مورد نظر ما را در rollout  مورد نظر جابجا می کند و همچنین rollout انتخابی را نیز حذف می نمایند.

3d max class 26 2 - آموزش تری دی مکس رایگان 26
3d max class 26 3 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

بر حسب نیاز در نزم افزار 3d از عبارات ریاضی نیز قادر خواهیم بود استفاده نماییم.با رفتن در قسمت parameter wiring ، یا قسمت expression controller در track view  و یا در بخش numeric filed expression evaluate در parameter editor  می توانیم از عبارات ریاضی استفاده نماییم.
از عبارات ریاضی می توانیم برای تبعیین نمودن طول ، عرض و ارتفاع اشیا استفاده نماییم, همچنین عبارات ریاضی برای جابجای اشیا یا بدست آوردن مقادیر پارامترها و همین طور پیدا کردن موقعیت شی در داخل صحنه ، مفید فایده قرار می گیرند.
قابلیت نوشتن عبارات ریاضی ، با کلیک راست نمودن بر روی صحنه مورد نظر و رفتن به پنجره curve editor فعال می گردد.

3d max class 26 4 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

در قسمت  expression می توانیم از یک عبارت ریاضی استفاده نماییم و با کلیک کردن روی گزینه evaluate  محاسبه صورت می پذیرد.

3d max class 26 5 - آموزش تری دی مکس رایگان 26
3d max class 26 6 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

 راه دیگر برای نوشتن عبارات ریاضی رفتن در منوی modify  شی خلق شده در صحنه و با هایلات نمود نامریک فیلد شی مورد نظر و گرفتن کلید  control  +  N  از روی keyboard ، پنجره numerical expression evaluate  را مشاهده خواهیم کرد.

3d max class 26 7 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

در این پنجره با تایپ معادله های مورد نظر قادر می باشیم جواب آن را نیز دریافت نماییم.
به طور مثال : از عمل ضرب ، تقسیم ، جمع ، تفریق ، توان ، همین طور از علامت بزرگتر و کوچکتر و یا عددی را ضربدر عدد پی کنیم (که نماد آن PI می باشد)

3d max class 26 8 1 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

در صورت احتیاج از مبنای تابع لگاریتم طبیعی نیز می توانیم استفاده نماییم ، که نماد آن کلید E از روی keyboard  می باشد.

3d max class 26 9 - آموزش تری دی مکس رایگان 26

همچنین بر حسب نیاز می توان از TPS  (tick per second) نیز استفاده نمود.
که در واقع نرم افزار زمان را بر حسب tick محاسبه می نماید که در هر ثانیه 4800 tick  بر روی time line موجود می باشد.
این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 27) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند : مهدی بندری
مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .

3dmax - آموزش تری دی مکس رایگان 26

یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .

آموزش تری دی مکس بصورت جامع از صفر تا صد – ویژه بازار کار ، جهت اطلاعات بیشتر :

Advertisement
.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه