آموزش 3d max ، قسمت 37

این متن مرتبط به فیلم شماره 0037 تری دی مکس می باشد.
با رفتن در قسمت AEC extended به پارامترهای موجود در آن درسترسی پیدا می کنیم.
دومین گزینه Railing می باشد ، توسط این شی قادر می باشیم ، نرده ای را ترسیم کنیم ، که این نرده را می توانیم به صورت شیشه ای هم ایجاد کنیم .

با فعال نمودن این گزینه دو روش برای ترسیم این شی در اختیار ما قرار می گیرد که روش اول کشیدن نرده بهصورت دستی و آزاد می باشد.
به کمک drag اول طول نرده ترسیم خواهد شد و با رها کردن drag ارتفاع در دسترس ما قرار می گیرد و توسط کلیک آخر ، ارتفاع تثبیت می شود.
روش دیگری که برای دستیابی به این گزینه مفید فایده قرار می گیرد ، استفاده کردن از shape ها میباشد.
با ایجاد نمودن مسیری توسط گزینه Line و رفتن در panel modify گزینه railing و فعال نمودن پارامتر pick railing path نرده ای ، بر اساس مسیر کشیده شده در اختیار ما قرار می گیرد ولی در صورتی این نرده مشابه مسیر ایجاد شده میشود که تعداد segment ها آن به حد مورد نیازمان رسیده باشد و تعداد آنها کم نباشد.

همچنین می توانیم  مسیری را که ترسیم نموده ایم ، در سه محور ویرایش نماییم(با رفتن درpanel modify گزینه Line به این خاصیت دسترسی پیدا می کنیم )
در حقیقت با ایجاد کردن تغییراتی در مسیر مورد نظر ، به صورت همزمان ,این تغییرات بر روی نرده نیز اعمال می شود و نرده هم همانند مسیر تغییر خواهد کرد.

خاصیتی در panel modify گزینه railing موجود می باشد  به نام spacing که توسط این گزینه می توانیم فواصل بین نرده ها را تعیین نماییم.
توضیحات کامل در مورد این گزینه هنگام برسی منوی tools گفته خواهد شد.

نرم افزار به صورت پیش فرض برای نرده ID Material را اختصاص می دهد ,بدین ترتیب که قسمت پایینی نرده id متریال یک را دارد و post ها (میله اول و میله آخر نرده) ID متریال دو را دارا می باشند و برای قسمت solid ، ID متریال سه را در نظر گرفته و قسمت بالایی نرده ID متریال چهار و برای picket ها (میله های بین post ها) ID متریال شماره پنج را بکار برده است.
با اختصاص دادن متریال multi/sub object به نرده ID متریالهای نرده قابل مشاهده خواهند شد.

بر حسب نیاز ، چنانچه فایلی را از نرم افزار auto cad وارد برنامه 3ds max کنیم ، بدلیل ذخیره شدن این فایل توسط نرم افزار auto cad ، نرم افزار 3d این فایل یا shape را سریع شناسایی نخواهد کرد به همین دلیل زمانیکه از خاصیت file link manager استفاده می نماییم ، شی را باید تبدیل به editable spline کنیم تا یک shape ثابت در داخل صحنه شود.
در صورت استفاده از این خاصیت برای مسیر نرده حتما باید آن را به editable spline تبدیل نماییم ، تا شی railing بتواند به عنوان یک shape ، مسیر را شناسایی کند.
زمانیکه برای نرده از یک shape یا مسیر بسته ای استفاده می کنیم ، حتما باید در قسمت post spacing گزینه های start و end را خاموش نماییم و گزینه end را نیز حتما Luck و قفل کنیم ، با این عمل مطمئن خواهیم بود که تعداد Post ها و picket ها تغییر نخواهند کرد و در جایی که مسیر بسته می شود دو تا post قرار نمی گیرد.

به کمک panel modify ، تغییراتی را بر روی شی ایجاد خواهیم کرد.
اولین گزینه pick riling path می باشد که با فعال نمودن این گزینه و انتخاب مسیر مورد نظرمان ، نرده ای را در راستای مسیر ترسیم شده ایجاد خواهد شد.
زمانیکه تعداد segment ها پایین باشد ، نرده مشابه مسیر ترسیم شده ,ایجاد نخواهدشد.
با بالا بردن تعداد segment ها ، نرده از حالت شکسته ، شکسته خارج خواهد شد و شبیه مسیر انتخابی ما, می شود.
با بکارگیری از گزینه respect corners ، می توانیم قسمتهایی که نرده باید به صورت گوشه و corner نمایش داده شود را ایجاد نماییم.

توسط گزینه length ، قادر می باشیم ,طول نرده را ,در حالتی که بصورت دستی و آزاد ایجاد می نماییم ,تبعیین کنیم.
قسمت بعدی ، top rail میباشد که به کمک آن ، مشخصات قسمت بالای نرده را تعیین می نماییم . با در دست داشتن گزینه profiles قادر می باشیم بین گزینه های square (مربع), round (دایره ), none (یا حضور نداشته باشد), انتخابی را داشته باشیم تا شکل قسمت بالایی نرده مشخص شود.
با استفاده از گزینهdepth (عمق) , width (عرض) , height (ارتفاع) قسمت بالایی نرده را تعیین می نماییم.
در بخش lower rails گزینه های مرتبط به پایین نرده را برسی می کنیم.
همانند بالا می توانیم به سه مدل مربع و دایره و یا کلا حضور نداشته باشد ، دسترسی داشته باشیم و همچنین عمق و عرض نرده را نیز معیین نماییم.
و توسط گزینه lower rail spacing قادر می باشیم فواصل و تعداد rail ها را مشخص نماییم.

و از دو خاصیت generate mapping cords و real world mapping size نیز می توانیم استفاده نماییم.
گزینه بعدی post می باشد که تعداد و شکل و تنظیمات میله های اصلی ریل را به عهده دارد.
که توسط گزینه profiles ، شکل آنها را تعیین می کنیم و عمق و عرض آنها را نیز می توانیم مشخص نماییم و با بکارگیری از گزینه extension می توانیم ارتفاع میله های اصلی را تغییر دهیم و گزینه post spacing هم تعداد و فواصل post ها را تعیین می کند.

قسمت بعدی fencing می باشد که به میله های میانی بر روی rail ها گفته می شود .
گزینه type سه حالت picket که به صورت1- میله ای fence ها را نمایش می دهد 2- solid مثل نرده ای که شیشه ای را در خود جا داده نمایان می شود و 3- حالت none که میله ای را نمایش نمی دهد .
با فعال کردن مدل picket به پارامترهای مختص آن دسترسی پیدا می کنیم ، توسط گزینه profile مدل آنرا تعیین می کنیم و عمق و عرض را نیز میتوانیم مشخص نماییم و با کمک گرفتن از گزینه extension ، ارتفاع fence ها مشخص می شود و با استفاده از گزینه bottom offset ، ارتفاع میله ها را از قسمت پایین کسر و جابجا می کنیم.
زمانیکه مدل solid را انتخاب نماییم ، گزینه های مرتبط به این مدل نیز فعال می شوند.
توسط گزینه thickness ضخامت قسمت پر شده را مشخص می کنیم و گزینه top offset ، از قسمت بالای آن ، جابجایی را اعمال می کند و با کمک گرفتن از bottom offset ، از پایین جابجایی را انجام می دهد و با بکارگیری از دو گزینه left offset و right offset از سمت چپ و راست ، جابجایی را ایجاد می کند.

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 38) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و طراحی داخلی – تصویرگران پویا اندیش .