آموزش 3d max ، قسمت 38

این متن مرتبط به فیلم شماره 0038 تری دی مکس می باشد

گزینه دیگری که در قسمت AEC extended با آن روبرو می شویم ، گزینه wall می باشد که به کمک این گزینه دیواری را در محیط مورد نظرمان ایجاد می کند و توسط سه sub object، (vertex , segment , profile )موجود در panel modify ,می توانیم ویرایشی را بر روی آن انجام دهیم.
شی wall از خاصیت auto Boolean برخوردار می باشد و زمانیکه درب یا پنجره ای را در آن ایجاد کنیم ، جای درب و پنجره را به صورت اتوماتیک خالی خواهد کرد و آنرا تحت تاثیر عمل Boolean قرار میدهد.
خاصیت Boolean ، از حجم بالایی برخوردار می باشد و در واقع محاسبه زیادی را به خود اختصاص میدهد ، به همین دلیل ، زمانیکه درب و پنجره زیادی مورد نیاز ما می باشد و بر حسب نیاز از چندین درب یا پنجره استفاده می کنیم ، حتما باید از چند wall استفاده نماییم یا بعد از اتمام کار آن را collapse یا به editable poly تبدیل کنیم ، تا حجم دیوار کاهش یابد و سبک تر شود و محاسبه زیادی را به خود اختصاص ندهد و دراین صورت راحتر می توانیم در محیط نرم افزار کار کنیم.
وقتی دیواری را خلق می کنیم ، نرم افزار آن را به صورت پیش فرض با ID material ترسیم می کند و هر قسمت آن از ID material جداگانه ای بهرهمند می باشد.
با ایجاد کرد دیواری در داخل صحنه و با بکارگیری از کلید M از روی keyboard ، پنجره material editor در دسترس ما قرار می گیرد و توسط گزینه standard یک متریال (multi/sub object ) را انتخاب می کنیم.

3d max class 38 1 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

و گزینه keep old material as sub-material را ok می کنیم .

3d max class 38 2 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

با بکارگیری گزینه set number تعداد متریالها را معیین می کنیم.

3d max class 38 3 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

و توسط کادرcolor selector رنگی را برای هر ID material انتخاب می کنیم .

3d max class 38 4 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

و با اختصاص دادن این متریال به دیوار مورد نظر ,هر کدام از قسمتهای دیوار به یکی از رنگهای انتخاب شده تغییر رنگ می دهد و برای ما قابل رویت می شوند.

3d max class 38 5 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

شی wall از کادر creation method بهرمند نمی باشد ولی همچنان قسمت keyboard entry را در اختیار داریم و توسط آن می توانیم دیواری را ترسیم کنیم که این عمل با تایپ عدد مورد نظر در X و فعال نمودن گزینه add point و مجددا با تکرار کردن این عمل برای Y , Z ,باعث ترسیم دیوار می شود و از مقادیر منفی نیز می توانیم در این قسمت استفاده نماییم.

3d max class 38 6 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

و با فعال کردن گزینه close دیوار بسته خواهد شد و وقتی گزینه finish را فعال می کنیم مراحل خلق شی را به اتمام می رساند.
با بکارگیری از گزینه pick spline قادرمی باشیم ، دیواری را توسط یک path یا مسیری ایجاد نماییم که با فعال نمودن گزینه wall و مجددا فعال کردن گزینه pick spline و کلیک نمودن بر روی مسیر مورد نظر ، دیواری را می توانیم ایجاد نماییم.

3d max class 38 7 - آموزش تری دی مکس رایگان 38
3d max class 38 8 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

چنانچه در مسیر مورد نظر ، قوسی را داشته باشیم توسط این روش ، قوس ایجاد نخواهد شد.

3d max class 38 9 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

نرم افزار در ازای هر vertex بر روی مسیر ، دیوار را ایجاد می کند ، هر چه تعدادvertex ها بر روی مسیر مورد نظرمان بیشتر باشد ، دیوار با قوس بیشتری ترسیم خواهد شد.

3d max class 38 10 - آموزش تری دی مکس رایگان 38
3d max class 38 11 - آموزش تری دی مکس رایگان 38
3d max class 38 12 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

چنانچه فایلی را از نرم افزار auto cad با استفاده از خاصیت file link وارد نرم افزار 3ds max کرده باشیم ، نرم افزار قادر نمی باشد shape را شناسایی کند ، در چنین شرایطی shape را به editable spline تبدیل می کنیم.
زمانیکه دیواری را ترسیم کرده باشیم ، با رفتن در panel modify قادر میباشیم آنرا ویرایش نماییم.
در panel modify قسمت اولی که با آن روبرو می شویم ,قسمت عمومی گزینه wall می باشد ,که با کلیک نمودن بر روی علامت + به sub object ها دسترسی پیدا خواهیم کرد.
از طریق استفاده از Hot key ها نیز به زیرمجموعه ها می توانیم دسترسی پیدا کنیم ، که با فعال کردن عدد 1 گزینه vertex فعال می شود و با بکارگیر عدد 2 ، segment و با استفاده از عدد 3 گزینه profile فعال می گردد.
زمانیکه در قسمت عمومی گزینه wall قرار داریم ، قادر می باشیم ، دیوار دیگری را که ترسیم می کنیم به مجموعه ای که در حال حاضر در محیط موجود میباشد ، اضافه کنیم.
بدین ترتیب که دیوار موجود در محیط را انتخاب می کنیم و بعد با رفتن در panel modify دیوار جدیدی که ترسیم کرده ایم و فعال کردن گزینه attach و انتخاب دیوار جدید ، می توانیم دیوار جدید را به مجموعه قبلی اضافه کنیم .

3d max class 38 13 - آموزش تری دی مکس رایگان 38
3d max class 38 14 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

گزینه attach multiple نیز بر اساس نام عملattach را انجام می دهد.
قسمت بعدی justification می باشد که دیوار را با base line منظم می کند ، بدین شکل که دیوار از سمت چپ ، مرکز و راست با Line هماهنگ می شود.

3d max class 38 15 1 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

Sub object اولی که درpanel modify موجود می باشد ، گزینه vertex می باشد .
با رایت کلیک کردن بر روی صحنه و استفاده از quads menu نیز می توانیم این گزینه را در دسترس داشته باشیم.
برای مشاهده بهتر sub object ها در نما بهتر است حالت wireframe را انتخاب نماییم .
به هر کدام از راسهای موجود در شی vertex گفته می شود.
با استفاده از گزینه connect قادر می باشیم که راسها را به هم متصل نماییم.

3d max class 38 16 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

گزینه break ، باعث می شود که vertex ها از هم جدا شوند و بتوانیم دیوارها را به صورت جداگانه حرکت دهیم.

3d max class 38 17 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

توسط گزینه refine در هر قسمت از دیوار که مورد نیازمان باشد می توانیم vertex ایجاد نماییم.

3d max class 38 18 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

گزینه Insert در هر جا که لازم داشته باشیم ، دیواری را ایجاد می کند.

3d max class 38 19 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

و با بکارگیری از گزینه deleteراسها(vertex ها) را می توانیم از بین ببریم.
Sub object بعدی گزینه segment می باشد که با استفاده از کلید 2 از روی keyboard و رایت کلیک کردن بر روی نما و یا استفاده از quads menu به آن دسترسی پیدا می کنیم.
به لبه های ما بین دو راس Segment گفته می شود.

3d max class 38 20 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

اولین گزینه break می باشد که می توانیم ,در هر قسمت از دیوار که مورد نظرمان می باشد شکستی را ایجاد کنیم و segment جدا شده را حرکت دهیم.

3d max class 38 21 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

با استفاده از گزینه detach قسمت انتخابی کلا از شی جدا می شود.

3d max class 38 22 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

زمانیکه segment را detach می کنیم اگر گزینه same shape را فعال نماییم ، segment انتخابی شکسته می شود ولی از دیوار جدا نمی شود و شی جداگانه ای را ایجاد نمی کند.
وقتی از گزینه reorient استفاده می کنیم ، segment و قسمتی که عمل detach بر روی آن اعمال شده را با world space origin در یک راستا قرار می دهد که world space ما صفر و صفر مرکز grid می باشد.

3d max class 38 23 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

زمانیکه از گزینه copy استفاده می کنیم ، یک کپی از دیوار یا segment انتخابی به صورت جداگانه ایجاد می کند.

3d max class 38 24 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

با استفاده از گزینه divide و کمک گرفتن از گزینه divisions قادر می باشیم ، نقاط و تقسیماتی را به صورت مساوی بر روی segment انتخابی ایجاد نماییم.

3d max class 38 25 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

توسط گزینه insert نیز می توانیم ، دیواری را بر روی segment انتخابی ایجاد نماییم و با استفاده از گزینه delete ، می توانیم نقاط را حذف نماییم و گزینه refine نیز بر روی دیوار انتخابی vertex جدید ایجاد می کند .
با استمداد گرفتن از گزینه with عرض دیوار را می توانیم تغییر دهیم و با استفاده از height ارتفاع دیوار را مشخص می کنیم و گزینه bottom offset ، از قسمت پایین ، دیوار انتخابی را جابجا کنیم.

3d max class 38 26 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

Sub objet آخر profile می باشد که توسط آن ، قسمتهای بالای و پایینی دیوار را می توانیم فرم دهیم.
با استفاده از گزینه insert می توانیم به صورت دستی vertex را بر روی دیوار ایجاد نماییم.

3d max class 38 27 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

این عمل را از طریق استفاده از پارامتر هم می توانیم ایجاد کنیم با تایپ عدد مورد نظر در گزینه height و بعد فعال کردن گزینه great gable می توانیم این gable را ایجاد نماییم.

3d max class 38 28 - آموزش تری دی مکس رایگان 38
3d max class 38 29 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

با بکارگیری از گزینه delete ،gable ایجاد شده را می توانیم حذف نماییم و با استفاده از قمست grid properties ، قادر می باشیم grid ایجاد شده که عمود و کاملا align بر سطح ما نیز می باشد را تنظیم نماییم.

3d max class 38 30 - آموزش تری دی مکس رایگان 38

با استفاده از پارامترها موجود در این قسمت{ عرض , طول , فضا و فاصله} بین grid ها را می توانیم مشخص کنیم .
با توجه به توضیحات داده شده ,با استفاده از گزینه های gable و insert می توانیم شیب سقف را بر روی دیوار ایجاد نماییم.
این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 39) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند : مهدی بندری
مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و طراحی داخلی – تصویرگران پویا اندیش .

3dmax - آموزش تری دی مکس رایگان 38

یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .

آموزش تری دی مکس بصورت جامع از صفر تا صد – ویژه بازار کار ، جهت اطلاعات بیشتر :

Advertisement
.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه