آموزش 3dmax ، قسمت 40

این متن مرتبط به فیلم شماره  0040  آموزش تری دی مکس می باشد

ترسیم شی Door قابلیت دیگری است که متعلق به اشیای معماری موجود در نرم افزار می باشد .
با استفاده از این خاصیت سه مدل مختلف درب را برای ما ارائه می کند ، مدل pivot دربی را ایجاد می کند که لولاها در پهلوها درب قرار دارند و مدل sliding دربی به صورت کشویی در اختیار ما قرار می دهد و مدل Bifold  دربی را ترسیم می کند که لولاها در مرکز آن قرار گرفته اند.

نرم افزار به صورت پیش فرض یکسری ID material را برای شی درب در نظر گرفته است.
با اختصاص دادن متریال multi/sub object به درب انتخابی ، قادر به مشاهده id material های متفاوت و رنگهای مختلف ایجاد شده در درب می باشیم.

قسمت جلو و front ، id  متریال 1 و پشت درب id  متریال  2 و قسمت beveled ، id متریال 3 و frame درب id متریال 4 و قسمت in the door ، id  متریال 5 را به خود اختصاص داده اند.
در گزینه wall خاصیت در اختیار داشتیم به نام Boolean Auto بدین ترتیب که در صورت داشتن دیواری زمانیکه درب یا پنجره ای را در داخل آن ترسیم می کنیم ، قسمتی از دیوار که درب یا پنجره بر روی آن ترسیم شده ، به صورت اتوماتیک خالی و بریده می شود.

شی door از کادر creation method بهرمند می باشد و برای خلق درب دو حالت را در دسترس ما قرار داده است ، که از طریق استفاده از گزینه اول ابتدا عرض و بعد عمق و بعد  ارتفاع را مشخص می کنیم و با بکارگیری از حالت دوم ابتدا عرض و بعد ارتفاع و بعد عمق را می توانیم تعیین نماییم.
با فعال کردن گزینه allow non _vertical jambs در صورتی که خاصیت snap ، vertex نیز فعال باشد ، می توانیم درب را به صورت کج ترسیم کنیم .

با رفتن در panel modify به پارامترهای مختص گزینه pivot  برای ویرایش آنها ,دسترسی پیدا می کنیم.
با استفاده از قسمت اول ارتفاع عرض و عمق درب را مشخص می کنیم و به کمک گزینه double doors درب را بهصورت دوتایی ایجاد می کند و گزینه filp swing جهت باز شدن درب را مشخص می کند و با بکارگیری از گزینه filp hinge جهت لولا را نیز می توانیم تغییر دهیم و وظیفه گزینه open  باز کردن درب می باشد.
قسمت بعدی frame درب می باشد که توسط این قسمت قاب درب را کنترل می کنیم.
با فعال کردن گزینه create frame قاب درب ایجاد می شود و قادر می باشیم عرض و عمق آن را نیز تغییر دهیم و با استفاده گزینه door offset می توانیم ، درب را بر روی چهارچوب جابجا کنیم.
در صورت لذوم از قابلیتهای generate mapping cords و real world map size نیز می توانیم استفاده نماییم.
با استنباط از قسمت leaf parameters ، می توانیم ضخامت درب را مشخص نماییم و همچنین به کمک گزینه های top rail و bottom rail  می توانیم ، rail ، را از بالا و پایین جابجا کنیم و با در نظر گرفتن گزینه های panels horizon و panels vertical قادر می باشیم panel ها را در راستای افقی و عمودی درب معیین نماییم و توسط گزینه muntin عرض panel ها را تغییر دهیم و آنها را بزرگ و کوچک کنیم.
با مراجعه به قسمت panels شکل panel ها را می توانیم مشخص نماییم.
با انتخاب گزینه None درب به صورت ساده در اختیار ما قرار می گیرد و زماینکه گزینه glass را فعال می کنیم ، درب را با Panel  های شیشه ای و بدون در نظر گرفتن خاصیت beveled ، نمایش می دهد و در صورت نیاز ، با فعال کردن گزینه beveled نرم افزار قسمتهای داخلی درب را پخی می زند.
با در دسترس داشتن گزینه beveled angle می توانیم زاویه قسمتهای پخی خورده بین سطوح بیرونی درب و سطح چهارچوب را مشخص نماییم و همچنین thickness 1  ضخامت چهارچوب را معیین می کند و thickness 2 ضخامت قسمتی که bevel از آنجا شروع می شود را تعیین می کند .
پارامتر middle thick ضخامت قسمت مرکزی را مشخص می کند و همین طور می توانیم عرض قسمتهای پخی خورد را از دو طرف نیز تعیین نماییم.

درب بعدی sliding می باشد که همان پارامترها را با اندکی تغییر در اختیار ما قرار می دهد.
با بکارگیری از panel modify می توانیم پارامترهای آنرا ویرایش نماییم.
پارامتری که در آن تغییری ایجاد شده ,مدل باز شدن درب sliding  می باشد که با درب pivot متفاوت می باشد.
با فعال کردن گزینه flip front back می توانیم مشخص کنیم که کدام درب را درب جلویی در نظر بگیرد و گزینه flip side جهت درب را تعیین می کند.

آخرین درب موجود در این panel ، bifold  می باشد که دربی ایجاد می کند که لولاها در مرکز آن قرار دارند.
نوع باز شدن این درب نیز تغییر کرده و با رفتن در panel modify  و زمانیکه گزینه double doors را فعال می کنیم ، درب دوطرفه ای را ایجاد کنیم ، همچنین با استفاده از گزینه flip swing نوع باز شدن درب را تغییر دهیم و گزینه flip hinge جهت لولا را مشخص می کند.

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 41) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و طراحی داخلی – تصویرگران پویا اندیش .