آموزش 3dmax ، قسمت 41

این متن مرتبط به فیلم شماره  0041  آموزش تری دی مکس می باشد.
Window
یکی دیگر از اشیای معماری می باشد که قابلیت کشیدن پنجره را در اختیار ما قرار می دهد.

پنجره نیز ,همانند ,اشیای دیگر معماری دارای ID material  می باشد ,که قسمتهای مختلف آن ,id material  های متفاوتی را به خود اختصاص میدهد.
id material شماره 1 برای جلوی پنجره در نظر گرفته شد و id material شماره 2 را پشت پنجره به خود اختصاص داده و id material شماره 3 برای شیشه می باشد و id material شماره 4 frame جلویی و id material شماره 5 برای frame پشتی ارائه می شود.
همچنین خاصیت auto Boolean که در wall موجود بود را برای شی window نیز می توانیم در اختیار داشته باشیم ,بدین معنا که با ایجاد پنجره ای در داخل دیوار ، نرم افزار به صورت اتوماتیک از خاصیت Boolean  استفاده می کند و جای پنجره را می برد و خالی میکند.
پنجره اول awning میباشد که لولا در بالای آن قرار گرفته است ، پنجره casement ، دو درب دارد و همانند پنجره معمولی می باشد و پنجره fixed پنجره ای ثابت می باشد و باز نمی شود و pivoted پنجره است که لولا در حالت افق و عمود در مراکز پنجره قرار گرفته اند و مدل projected ، همانند awning  می باشد ولی از دو سمت مخالف باز می شودند و مدل sliding ، به صورت کشویی پنجره را در اختیار  ما قرار می دهد.
با کلیک نمودن بر روی یکی از مدلها پنجره ، کارد creation method را مشاهده خواهیم کرد و از خاصیت allow non –vertical jambs  نیز بهرمند می باشیم و با فعال کردن این گزینه ، زمانیکه سقفی در اختیار داشته باشیم می توانیم پنجره ای به صورت کج ایجاد کنیم.
با ایجاد اولین پنجره awning و با رفتن در panel modify آن ، می توانیم پارامترهای آنرا ویرایش نماییم.
به وسیله اولین قسمت می توانیم { ارتفاع , عرض و عمق پنجره را } معین نماییم و با استفاده از بخش frame ، قادر می باشیم عرض افقی و عمودی فریم را تعیین نماییم و ضخامت قاب داخلی آنرا نیز تغییر دهیم.توسط قسمت glazing قادر می باشیم ، ضخامت شیشه را کنترل کنیم و با بکارگیری قسمت rails & panels ، عرض و تعداد panel ها را مشخص می کنیم و همچنین با استفاده از گزینه open می توانیم پنجره را باز کنیم.
خاصیت generate mapping cords نیز در این شی موجود می باشند.

شی بعدی casement می باشد که توسط قسمت casements می توانیم ضخامت panel ها را مشخص نماییم و تعداد panel ها را نیز تبعیین کنیم و با فعال نمودن گزینه flip نحوه باز شدن آن را بر عکس کنیم.

در پنجره fixed پارامتری که اضافه شده در قسمت rails & panels می باشد که می توانیم تعداد panel های افقی و عمودی را معیین کنیم و با فعال کردن گزینه chamfered profile لبه panel ها را پخی می زند.

پنجره بعدی ، pivoted می باشد که با در نظر گرفتن گزینه width می توانیم عرض rails ها را مشخص کنیم .
این پنجره به صورت افقی باز می شود با فعال کردن گزینه vertical rotation به صورت عمودی باز می شود.
با ایجاد پنجره projected پنجره ای همانند awning  ایجاد می کند با این تفاوت که panel ها به صورت برعکس نسبت به همدیگر باز خواهند شد.
توسط قسمت rails & panels می توانیم عرض بین panel ها را تغییر دهیم و ارتفاع panel  یا پنجره مرکزی را نیز مشخص کنیم و با استفاده از  گزینه bottom height ، قادر می باشیم ارتفاع panel مرکزی را از پایین کنترل نماییم.

آخرین پنجره sliding می باشد که تعداد panel ها را همچنان می توانیم معین کنیم و از خاصیت chamfered profile که در panel ها پخی ایجاد می کند نیز استفاده کنیم . همین طور با در نظر گرفتن گزینه hung ، نوع باز شدن پنجره ، مشخص خواهد شد که بهصورت عمودی حضورتان نمایش خواهد داد .

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 42) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و معماری داخلی – تصویرگران پویا اندیش .