آموزش 3dmax ، قسمت 44

این متن مرتبط به فیلم شماره 0044 آموزش 3Ds Max می باشد
با بهرگیری از panel shape ها به گزینه اول که Line می باشد ، دسترسی پیدا می کنیم.
این گزینه امکان ترسیم یک spline را به فرم و شکل آزاد ، در اختیار ما قرار می دهد.
با کلیک نمودن بر روی صحنه ، vertex مورد نظر را در داخل محیط ایجاد می کنیم و با drag نمودن قادر می باشیم vertex را به صورت Bezier ترسیم کنیم.
زمانیکه روی نقطه شروع ترسیم کلیک می کنیم ، پنجره ای برای ما نمایان می شود و می توانیم معیین کنیم که spline به فرم بسته باشد یا به صورت باز آن را در نظر بگیرد.

با ایجاد خطی در داخل صحنه و بعد از آخرین نقطه کلیک راست کنیم ، اعمال خلق line لغو می شود و line را به شکل باز ترسیم می شود و با کلیک راست بعدی ، کلا گزینه Line از حالت فعال خارج می شود .
هنگام خلق line با گرفتن کلید shift از روی keyboard ، نرم افزار خطی به شکل مستقیم و عمود و قائم ترسیم خواهد کرد.
همچنین با گرفتن کلید ctrl از روی keyboard ، قادر هستیم بر اساس زاویه خطی را ایجاد کنیم که در این شرایط ، ترسیم segment اولیه الزارمی می باشد ، با در نظر گرفتن segment اولیه مشخص می شود که زاویه بر چه اساسی باید تعیین شود.

با گرفتن کلید ctrl ، زاویه segment دوم 5 درجه ، 5 درجه تغییر می کند که این عدد و مقدار را در داخل پنجره grid and snap setting در قسمت options ، گزینه angle می توانیم مشخص کنیم .(با کلیک راست نمودن بر روی هر یک از گزینه های snap به این کادر دسترسی پیدا خواهیم کرد)

چنانچه بخواهیم بر اساس زاویه خطی را ایجاد نماییم ، حتما نباید گزینه angle snap toggle را فعال نماییم با گرفتن کلید کنترل نیز به همین قابلیت دسترسی پیدا می کنیم ، در صورتیکه segment اولیه را ترسیم کرده باشیم نرم افزار می تواند مشخص کند که زوایه را بر چه اساسی باید در نظر بگیرد.
Shape line بدلیل نداشتن فرم و ابعاد و اندازه مشخص ، از پارمترهای طول و عرض بهرمند نمی باشد ، به همین علت با رفتن در panel modify ، شیLine به پارامترهای طول و عرض آن دسترسی پیدا نمی کنیم وline به editable spline تبدیل می شود و می توانیم از خواص این قابلیت برای ویراش Line استفاده نماییم.
با فعال کردن گزینه Line به کادر creation method این گزینه دسترسی پیدا می کنیم.
قسمت اول ، initial type می باشد که این قسمت تنظیم کنند vertex اولی میباشد که با کلیک اول خلق می کنیم و دو حالت corner و smooth را در اختیار ما قرار می دهد ، با انتخاب گزینه corner ، نقطه را با زاویه و تیز خلق می کند و با انتخاب گزینه smooth ، نقطه را به صورت نرم خلق خواهد کرد.
با رفتن در قسمت drag type و با انتخاب گزینه corner زمانیکه عمل drag را اجرا می کنیم ، vertex به صورت تیز خلق می شود ولی وقتی کلیک می کنیم آنرا به صورت smooth می کشد به دلیل اینکه در قسمت initial type گزینه smooth را انتخاب کرده ایم .

درصورتیکه گزینه smooth را در قسمت drag type انتخاب نماییم و در قسمت initial type گزینه corner را در نظر بگیریم .
زمانیکه خطی را میکشیم وقتی کلیک میکنیم ، آنرا به صورت تیز ترسیم می کند و وقتی drag می کنیم آنرا بهصورت نرم ترسیم می کند.
زمانیکه در قسمت initial type گزینه corner را در نظر بگیریم و در قسمت drag type گزینه Bezier را انتخاب کنیم ، هنگام ایجاد خط ، کلیک اول به صورت corner می باشد و زمانیکه drag می کنیم به صورت Bezier خط را ترسیم می کند.
خاصیت Bezier ، دو تا handle را در اختیار ما قرار می دهد که توسط آنها قادر می باشیم ، زاویه carve را تغییر دهیم.

بدین ترتیب خاصیت corner یک لبه تیز را ایجاد می کند و خاصیت smooth یک لبه نرم که غیر قابل تنظیم می باشد را در اختیار ما قرار میدهد و مقدار قوس آن بر اساس فاصله بین vertex ها تنظیم می شود یعنی فواصل vertex هایی که قبل و بعد از vertex خلق شده ما قرار گرفته اند و توسط handle هایی که روی نقطه مورد نظر در خاصیت Bezier ایجاد می شود ، می توانیم زاویه smoothing را معین کنیم.
در این گزینه نیز همچنان کارد keyboard entry موجود می باشد و می توانیم موقعیتی را برای shape انتخابی ایجاد کنیم ، بدین ترتیب که با فعال کردن گزینه add point ، نقطه اولیه ایجاد می شود و با تایپ مقدار مورد نظر در x و مجددا فعال کردن گزینه add point قادر می باشیم segment را در راستای محور x ترسیم نماییم ، با تکرار این عمل در گزینه های y و z می توانیم spline را ترسیم کنیم و با فعال کردن گزینه close ,نرم افزار spline را به صورت بسته نمایش می دهد و با استفاده از گزینه finish ، spline را به صورت باز ترسیم می کند.

Shape بعدی rectangle است که مربع مستطیلی را در اختیار ما قرار می دهد .
با drag کردن و کلیک بر روی صحنه این شی را می توانیم ترسیم کنیم .
در کارد creation method ، دو حالت موجود می باشد ، edge ، که لبه به لبه شی را ترسیم می کند و حالت center که از مرکزshape را ایجاد می کند .
با گرفتن کلید کنترل از روی Keyboard ، rectangle به صورت مربع خلق خواهد شد.
با رفتن در panel modify این shape می توانیم تغییراتی بر روی پارامترها آن ایجاد کنیم.
دو rollout ، rendering و interpolation در این قسمت موجود می باشند که قبلا توضیحات لازم درباره آنها ذکر کرده ایم.
با استفاده از کادر parameters قادر هستیم ، طول و عرض shape را تغییر دهیم و گزینه corner radius ، لبه های شی را به صورت گرد نمایش می دهد و مقدار عدد صفر نیز زاویه 90 درجه را داخلcorner ایجاد می کند.

مقدار طول و عرض در راستای local coordinate می باشد و مقدار طول در راستای محور y ، Local coordinate می باشد و مقدار عرض نیز در راستای محور x ، local coordinate ما قرار دارد.
شی بعدی circle می باشد ، به کمک این گزینه دایره ای با drag کردن در داخل محیط ایجاد می کنیم.
این گزینه هم از قابلیت creation method بهرمند می باشد ، که با بکارگیری گزینه edge ، قطر دایره مشخص می شود و با استفاده از گزینه center ، از مرکز دایره ای را ترسیم میکند که در این صورت شعاع شی مشخص خواهد شد.
در Shape circle نیز خاصیت keyboard entry موجود می باشد.
با رفتن در panel modify این شی می توانیم پارامترهای آنرا ویرایش نماییم .
همچنان دو کادر rendering و interpolation در این قسمت موجود می باشند و گزینه radius ، شعاع دایره را معیین میکند.

Shapeدیگری که در این panel موجود می باشد ، ellipse است که در این گزینه دو کادر creation method و keyboard entry را همچنان در اختیار داریم و با گرفتن کلید کنترل از روی keyboard ، این شی به صورت دایره ترسیم خواهد شد.
با رفتن درpanel modify به پارامترهای این گزینه دسترسی پیدا می کنیم .
همانند اشیا دیگر دو rollout ، rendering و interpolation نیز در این قسمت همچنان حضور دارند و با استفاده از کادر parameters  می توانیم طول و عرض این گزینه را ویرایش نماییم.
گزینه طول در راستای Local coordinate محور y می باشد و گزینه عرض در راستای local coordinate محور x در دسترس ما قرار گرفته است.
علت وجود گزینه های طول و عرض این می باشد که این گزینه در داخل یک مربع مستطیل قرار گرفته است.

شی بعدی arc می باشد که توسط آن یک کمان یا قوسی را می توانیم ایجاد کنیم.
با در دست داشتن کادر creation method به دو قابلیت موجود در این قسمت دسترسی پیدا می کنیم و می توانیم arc مورد نظر را ترسیم کنیم.
با انتخاب گزینه end-end-middle ، با ترسیم drag اول و با رها کردن drag طول arc مشخص می شود و با حرکت دادن کرسر موس می توانیم میزان قوس شی را کم یا زیاد کنیم .
با انتخاب گزینه center-end-end با ترسیم drag اول و با رها کردن آن شعاع را مشخص می کنیم و بعد می توانیم حول شعاع تعیین شده توسط drag اول arc را ترسیم کنیم.
با رفتن در Panel modify این شی ، پارامترهای آن را می توانیم تغییر دهیم.
با استفاده از گزینه radius ، شعاع شی مشخص می شود و گزینه from شروع arc را مشخص می کند و گزینه to پایان arc را معین می کند و با فعال کردن گزینه pie slice دو spline را به نقطه مرکزی آنها weld می کند .

گزینه reverse نقطه مرکزی را بر عکس می کند .
به طور مثال چنانچه بخواهیم از arc ترسیم شده به عنوان مسیر استفاده نماییم و شی را بر روی این مسیر مقید کنیم ، با حرکت دادن time slider ، شی مقید شده بر روی این مسیر حرکت می کند که این مسیر یک نقطه شروع و یک نقطه پایانی دارد.
با فعال کردن گزینه reverse ، این امکان برای ما ایجاد می شود که نقطه شروع را با نقطه پایانی جابجا کنیم .

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 45)  ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و معماری داخلی – تصویرگران پویا اندیش .