آموزش تری دی مکس ، قسمت 8

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0008  آموزش 3Ds Max می باشد .

آموزش تری دی مکس (3ds Max) ، قسمت 8
با ایجاد فایل انیمیت در داخل محیط نرم‌افزار ، کلیدهای اصلی در مسیر انیمیت ظاهر می‌شوند که با مربع‌های سفید نشان داده خواهند شد .

تری دی مکس + آموزش

با فعال شدن گزینه show key time فریم کلیدهای انیمیشن‌سازی نمایش داده خواهد شد یعنی می‌توان شماره کلیدهای موجود در مسیر انیمیت را تعیین کرد که برای کدام frame هستند . بر اساس شرایط می‌توان به طور همزمان و انتخابی دو حالت wire frame و shaded را داشته باشیم . توسط گزینه show dependencies می‌توان اشیای مرتبط در صحنه را نشان داد که این ارتباط با کمک ویژگی‌هایی مانند reference ، instance و modifier با اشتراک بین چند شی انجام می‌گیرد . با برجسته شدن نام شی در منوی modifier یعنی اشیای مورد نظر از ویژگی instance پیروی می‌کنند .

آموزش تری دی مکس

نکته: برای دیدن ویژگی dependencies باید در منوی modify باشیم ؛ به عنوان مثال با کپی چند شی به صورت instance ، همه اشیا موجود در صحنه به هم وابسته و با تغییر یک پارامتر ، همه اشیا تغییر می‌کنند . بنابراین توسط این ویژگی اشای مورد نظر در صحنه‌های پیچیده شناسایی شده و با فعال شدن این گزینه رنگ اشیا بنفش می‌شود .

یادگیری تری دی مکس

با استفاده از گزینه  create camera farm view، نمای پرسپکتیو به نمای دوربین تبدیل می‌شود . به دلیل دارا نبودن برخی از خواص مانند شماره لنزهای مختلف یا motion blur در نمای پرسپکتیو در این شرایط از نمای دوربین به طریق گفته شده استفاده می‌کنیم : فشردن کلید ctrl+C کیبورد ، استفاده از گزینه create camera from view و یا از طریق منوی view این گزینه فعال می‌شود .

به طور کلی اشیای موجود در صحنه به کمک نور پیش فرض که همیشه همراه و در جهت حرکت اشیا است و در بالای نمای پرسپکتیو و یا دوربین می‌باشد قابل مشاهده هستند . با ایجاد نور در داخل صحنه ، نور خلق شده نور اصلی صحنه ما شده و نور پیش‌فرض حذف می‌شود .

همچنین می‌توان با انتخاب نور بالای سر محیط ، ان را به یک شی نوری تبدیل کرد و سپس تغییرات لازم را بر روی آن اعمال کرد.

با فعال نشدن دو گزینه default light و 2 light ، پارامتر add default light to scene  فعال نمی‌شود . با فعال شدن گزینه add default light to scene ، دو پارامتر نور بالایی و نور پایینی (add default light key light) در صحنه نمایش داده می‌شود . با گزینه distance scaling مسافت بین دو نور تعیین می‌شود که با مقدار بیشتر ، فاصله و مسافت بین نورها بیشتر شده و با این کار دو نور پیش‌فرض به شی تبدیل شده و می‌توان تغییراتی را روی پارامترهای آنها به طور جداگانه انجام داد.

برای مشاهده کلیه نقشه و موادهای داده شده به اشیا از پنجره material editor ، گزینه show map in view port را فعال می‌کنیم . در صورت استفاده از گزینه dative all maps در صورت آپدیت نبودن نمای مربوطه ، متریال‌ها مشاهده نمی‌شوند .
در نرم‌افزارهای جدید گزینه active view port به پارامتر standard display with maps تغییر کرده و نیز در منوی help گزینه diagnose video hard ware اضافه شده است . توسط این گزینه اسکریپتی run می‌شود که باعث ارائه اطلاعاتی در مورد حالت‌های مختلف کارت گرافیکی در هنگام نمایش تصویر می‌باشد . در داخل این کادر به صورت اسکریپت به کاربر تغییرات interactive موجود در view port از طریق این accelerate engine ایجاد شده بر روی vga مشاهده می‌شود .

در صورت فعال کردن گزینه expert mode از طریق فشردن کلید ctrl+x کیبورد می‌توان تمام پنجره‌های اضافی در کنار نماها مانند command ، tool bar ، title bar، status bar و panel را پنهان کنیم و برای خارج شدن از این حالت گزینه cancel expert mode را فعال می‌کنیم ؛ در این شرایط تنها time slider و منوی tool bar باقیمانده و می‌توان به راحتی از تمام نماها استفاده کرد.
این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت9) ادامه دارد…

منبع: https://www.3dmaxclass.com/Article19.aspx