این سوال دغدغه بسیاری از افرادی است که تازه قصد دارند یک کار را آغاز کنند ، نگرانی از آینده و حاشیه اطمینان شغلی از مهمترین نکاتی است که همیشه نگران آن هستند . هر کار یا فعالیت در هر صنفی مستلزم یادگیری صحیح و فوت و فن های خاص آن رشته است . اما اساسا سوال اینجاست چه رشته هایی وجود دارند که همیشه کار برای آن ها هست و هیچ وقت اشباع نخواهند شد ؟ پیشنهاد می کنم از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم . اگر نگاه دقیق تری به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم داشته باشیم ، به این نکته خواهیم رسید که متخصصین و افرادی که در رشته شاخص هستند حالا چه به صورت مالی و چه به صورت اعتباری مشهور و معروف هستند دارای امنیت شغلی بسیار بالایی هستند و نوسانات بازار کار روی آنها کمتر تاثیر گذار است ، آن ها هیچ وقت نگران اشباع شدن شغل خود نیستند چه بسا هر قدر افراد بیشتری وارد شغل تخصصی او شوند ، به جهت شاخص بودن و معروف بودن او ، بیشتر دیده خواهد شد. این موضوع کتمان ناپذیر است و فرقی هم نمی کند که فرد در چه حرفه ای مشغول و تخصص داشته باشد.