آینده شغلی تری دی مکس

آینده شغلی تری دی مکس : این سوال دغدغه بسیاری از افرادی است که تازه قصد دارند یک کار را آغاز کنند :
نگرانی از آینده و حاشیه اطمینان شغلی از مهمترین نکاتی است که همیشه نگران آن هستند .
هر کار یا فعالیت در هر صنفی مستلزم یادگیری صحیح و فوت و فن های خاص آن رشته است .
اما اساسا سوال اینجاست :

چه رشته هایی وجود دارند که همیشه کار برای آن ها هست و هیچ وقت اشباع نخواهند شد ؟

پیشنهاد می کنم از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم .
اگر نگاه دقیق تری به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم داشته باشیم ، به این نکته خواهیم رسید که :
متخصصین و افرادی که در رشته شاخص هستند حالا چه به صورت مالی و چه به صورت اعتباری مشهور و معروف هستند،
دارای امنیت شغلی بسیار بالایی هستند و نوسانات بازار کار روی آنها کمتر تاثیر گذار است .
آن ها هیچ وقت نگران اشباع شدن شغل خود نیستند چه بسا هر قدر افراد بیشتری وارد شغل تخصصی او شوند ،
به جهت شاخص بودن و معروف بودن او ، بیشتر دیده خواهد شد.
این موضوع کتمان ناپذیر است و فرقی هم نمی کند که فرد در چه حرفه ای مشغول و تخصص داشته باشد.