یادگیری اصولی تری دی مکس

جامعه فعالان مدلسازی و رندر در تری دی استودیو مکس ، با هم در ارتباط هستند و به واسطه شبکه های اجتماعی کارهای یک دیگر را رصد می کنند ، افراد شاخص در این رشته بیش از سایر افراد مشغول فعالیت هستند و کارهای آنها توسط افراد دیگر دنبال می شود. صفحه های اجتماعی آنها دنبال کنندگان بسیاری دارد و معمولا در رشته خود شاخص هستند ، این افراد چگونه به این موقعیت دست یافته اند و چگونه توانسته اند در نرم افزاری مانند تری دی استودیو مکس متفاوت از دیگران باشند ؟ این سوالی است که بیشتر فعالینی که در این رشته مشغول هستند دارند ، جواب خیلی ساده است ، آموزش صحیح ، تمرین های درست و اصولی ، پشتکار و خستگی ناپذیری رمز موفقیت آنهاست ، برای روشن تر شدن موضوع هر کدام از این آیتم ها را شرح می دهیم :