چرا با وجودی که تری دی مکس بلدم اما باز هم در کسب و کارم شکست می خورم ؟

در گذشته ها افرادی که تصمیم داشتند در حرفه ای مشغول به کار شوند ، باید چندین سال در اصطلاح بازاری ، شاگردی می کردند تا فراز و نشیب های بازار و آن  حرفه را فرا بگیرند سپس اندک اندک بعد از سالهای فراوان شاگردی ، اقدام به کار مستقل می کردند ،
در این روش سنتی غالبا موفق می شدند و اعتبار و اسم و رسمی به دست می آوردند .
مدل سنتی با حضور دانشگاه ها و محیط های آکادمیک کمرنگ شد و روش های جدید تری جایگزین شد .
در حال حاضر دانشجویان باید چهار سال دانشگاه در خصوص یک حرفه تحصیل کنند و بعد از اتمام درس با عنوان کارآموزی وارد بازار بشوند و در نهایت بعد از مدتی به عنوان یک متخصص مشغول فعالیت شوند ،
البته هستند دانشجویان فعالی که در حین تحصیل مشغول کار حرفه ای می شوند.
بالطبع سرعت پیشرفت آنها بالا تر خواهد بود و درصد موفقیت بیشتری خواهند داشت.
در اینجا قصد داریم یک حرفه تخصصی که با تری دی استودیو مکس درگیر است را آسیب شناسی کنیم ،
بررسی کنیم چه دلایلی برای عدم موفقیت یک مدلساز و یا متخصص رندر وجود دارد .

حرفه تری دی مکس