3dmax studing - آیا تا بحال به یادگیری تری دی مکس فکر نکرده اید ؟

آیا تا بحال به یادگیری تری دی مکس فکر نکرده اید ؟

شاید شما از دسته افرادی باشید که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت ساختمان فعال هستند ،
این صنف ، حرفه ای شلوغ و پر درآمد است و همیشه دارای فعل و انفعالات زیادی است .
یک بخش از این حرفه به طراحان و معماران این شاخه اختصاص دارد ، که مهمترین بخش و تاثیر گذار ترین بخش است ،
طراحان و معماران مهمترین سطح تاثیر گذاری را در طرح دارند ،
چراکه این فکر و ایده آنها است که ساختمان و فضا را شکل می دهد ، این ایده برای خود آنها و زاده فکر آنها است .
ایده های خوب مورد توجه قرار می گیرند و دیده می شود در حالی که ایده های بد و ضعیف محکوم به شکست هستند .

طراحان و معماران زیادی هستند که آموزش های خوبی دیده اند ، زمان بسیار مناسبی را برای کسب علم گذرانده اند ،
اما متاسفانه قادر نیستند ایده های خود را عملی سازند و آن را به سازنده ها و مردم معرفی نمایند .
آنها مقداری از مسیر را طی کرده اند ، اما از قسمت مهم آن غافل شده اند ، قسمت مهم ،
ارائه است و این ارائه مانند سالهای پیش که با اسکچ های دستی ارائه می شد دیگر طرفداری ندارد ،
کارفرمایان توقع دارند طرح های آنها بسیار با کیفیت و با نهایت دقت و کاملا واقعی قبل از اجرا به آنها ارائه شود ،
آنها باید فضا را درک کنند و قبل از آنکه ساخته شود با آن ارتباط لازم را برقرار کنند.
اینجاست که یادگیری تری دی مکس مهم می شود .