چگونه بعد از یادگیری تری دی مکس ، بازاریابی برای رشته خود انجام دهیم ؟

بازار کار تری دی استودیو مکس کجاست و ما به عنوان یک نفر که تازه از یادگیری تری دی استودیو مکس فارغ شده چگونه باید وارد بازار کار بشویم ؟

این سوال اکثریت هنرجویان تری دی استودیو مکس است و برای پاسخ به آن باید شرح کامل به روند کار بدهیم تا چراغ راهی باشد
برای هنرجویان بعدی و آنها را از سردرگمی نجات دهد .
هنرجویان بعد از اتمام دوره یادگیری قبل از اینکه وارد بازار کار بشوند باید مقدماتی را آماده کنند ،
این مقدمات می تواند نقش رزومه را داشته باشد ،
باید سعی کنند فضا های مختلفی را دیزاین کنند و برای تمرین رندر بگیرند ،
هر قدر تنوع کاربری و طراحی بیشتر باشد ،باعث ایجاد رزومه قوی تری خواهد شد و تجربه آنها را در انجام پروژه های مختلف بالا تر خواهد برد ،

این فضا ها به صورت فرضی است و ممکن است وجود خارجی نداشته باشد و یا حتی محل زندگی خود و اطرافیان یا فروشگاه هایی که در محل زندگی وجود دارد باشد ،
مهم نیست این فضا ها دارای چه ویژگی هایی است و چه متراژی دارد ،
مهم در اینجا تمرین های موفق است و ایجاد روزمه قوی است ،
حداقل یک هنرجو باید 10 تا 15 پروژه را مدلسازی نماید و با کیفیت بالا رندر بگیرد .
این اولین رزومه مصور هنرجو می باشد و از این رزومه می تواند برای بازاریابی استفاده کند .

مارکتینگ تری دی مکس