تری دی مکس و مهاجرت

چرا در مهاجرت اینقدر به تری دی مکس اهمیت می دهند؟

مهاجرت پدیده ایی است که افراد برای تغییر روند زندگی خود و یا تغییر شرایط خود انجام  می دهند ، تطبیق با یک جامعه و فرهنگ جدید معمولا سخت و دلهره آور است ،
بسیاری از افراد این مشکلات را نمی توانند تحمل کنند و به موطن خود باز می گردند .
مهاجرت در ایران هم چند سالی است ، رونق زیادی گرفته و تعداد بسیاری از هموطنان ما برای زندگی و کار به کشور های دیگر مهاجرت می کنند .

اما مسئله اصلی اینجاست که برای زندگی متعادل در کشور های دیگر دو راه حل اساسی وجود دارد .
راه حل اول صرف هزینه های زیاد برای زندگی که معمولا افراد ثروتمند دارای این ویژگی هستند و راه حل دوم داشتن تخصص است .
افراد ثروتمند جامعه تعداد کمی از مهاجرانرا تشکیل می دهند در صورتی که بیشتر افرادی که مهاجرت می کنند ، باید در کشور محلاقامت کار کنند تا بتوانند زندگی خود را سپری نمایند .