10 درسی که می توان از تری دی مکس کاران حرفه ایی آموخت

چکیده این مطلب : چه درس هایی را ما نیاز داریم تا یک تری دی مکس کار حرفه ایی شویم ؟

در این مقاله گام به گام در طی ده درس می آموزیم چگونه تری دی مکس کارهای حرفه ایی کار می کنند ؟
و چه تفکراتی را در طراحی های خود بکار می بندند که همیشه طرح های موفقی دارند .

درس اول – دقت :

  • تری دی مکس کاران حرفه ای افراد جزئی نگری هستند .
  • آنها به دیتیل ها و جزئیات مدل ها بسیار با دقت نگاه می کنند .
  • این وسواس در نگاه باعث می شود مدل های دقیق تر و کامل تری بسازند .
  • مدل های ساخته شده توسط آنها غالبا بدون مشکل است .
  • این مدل های دقیق و با جزئیات زیاد در روند ارائه کار بسیار تاثیر گذار است .

درس دوم – آشنایی با هنر عکاسی :

آنها به هنر عکاسی آشنا هستند ،
قوانین عکاسی را می دانند ، به همین جهت کادر های مناسبی برای رندر های خود انتخاب می کنند .
کارفرما ناخودآگاه از نوع ترکیب بندی احساس رضایت خواهد کرد .
ترکیب بندی ، نقطه طلایی ، قوانین یک سوم و … در یک رندر موفق بسیار پر اهمیت و مهم است.

تری دی مکس موفقیت