revit 3dmax 2 - تری دی مکس یا رویت ؟

3d rotation  - تری دی مکس یا رویت ؟   تری دی مکس یا رویت ؟

مقایسه تری دی مکس و رویت :
پرسش کوتاه با پاسخ های فراوان ، نخست باید بررسی شود که در انجام چه کاری قصد مقایسه تری دی مکس با رویت را داریم :

همه این حرفه ها ویژگی خاص خود را دارند و کاربرد های متفاوتی را نیاز دارند و دستورات خاص خود را می طلبند .
در این مقاله به صورت ترکیبی کاربرد این دو نرم افزار در معماری و طراحی داخلی را بحث خواهیم کرد و در مورد آن نکاتی عرض می کنیم .