بازار طراحی داخلی از بازار هایی است که همیشه خواهان دارد ، با فضای زندگی مردم در ارتباط است و در کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار است ، این میزان تاثیر گذاری موجب شده مردم به موضوع دکوراسیون و طراحی داخلی علاقه نشان بدهند و در این خصوص هزینه های زیادی متقبل شوند.
در این مقاله تصمیم داریم به استراتژی هایی که یک مکس کار برای این بازار خاص باید داشته باشد بپردازیم ، در ابتدا باید به معنی اصلی استراتژی بپردازیم و آن را به درستی تفسیر کنیم ، استراتژی یعنی اینکه یک نفر تصمیماتی شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرد ، بازار کار فضای رقابت است و افرادی در این رقابت برنده و پیروز هستند که بهترین استراتژی را برای فعالیت خود داشته باشند . این تصمیمات در روند پروژه ها و آینده طراح بسیار تاثیر گذار است . حالا باید ببینیم طراح باید چه رویکردی را در پیش بگیرید تا از رقبا پیشی بگیرد و بتواند به صورت دائمی پروژه بگیرد و مشغول کار باشد.

استراتژی های مکس کار