چرا برخی مکس کاران هرگز موفق نمی شوند ؟

موفق شدن و اسم و رسم پیدا کردن در هر حرفه شرایطی دارد و به سادگی صورت نمی گیرد .
آسیب شناسی اینکه چرا برخی از افرادی که تری دی استودیو کار می کنند
و موفق نمی شوند مطلبی است که سعی می کنیم در چند دلیل آنها را بررسی کنیم ،
امید داریم افرادی که این مقاله را مطالعه می کنند و جزو این دسته افراد هستند ،
این دلایل را مرتفع نمایند و به موفقیت دست پیدا کنند .

دلیل اول سطح کار پایین :

افرادی که سطح کار خود را به هر دلیلی بالا نمی آورند قادر نیستند پروژه های خوب و سطح بالا دریافت کنند و انجام بدهند ،
در نتیجه سطح کاری آنها افزایش پیدا نخواهد کرد ، اگر کماکان اصرار داشته باشند که سطح کاری خود را افزایش ندهند ،
قطعا نمی توانند پیشرفت کنند ، با انجام پروژه های سطح پایین و معمولی به موفقیت چندانی دست پیدا نخواهند کرد .