موفق شدن و اسم و رسم پیدا کردن در هر حرفه شرایطی دارد و به سادگی صورت نمی گیرد . آسیب شناسی اینکه چرا برخی از افرادی که تری دی استودیو کار می کنند و موفق نمی شوند مطلبی است که سعی می کنیم در چند دلیل آنها را بررسی کنیم ، امید داریم افرادی که این مقاله را مطالعه می کنند و جزو این دسته افراد هستند ، این دلایل را مرتفع نمایند و به موفقیت دست پیدا کنند .
دلیل اول سطح کار پایین : افرادی که سطح کار خود را به هر دلیلی بالا نمی آورند قادر نیستند پروژه های خوب و سطح بالا دریافت کنند و انجام بدهند ، در نتیجه سطح کاری آنها افزایش پیدا نخواهد کرد ، اگر کماکان اصرار داشته باشند که سطح کاری خود را افزایش ندهند ، قطعا نمی توانند پیشرفت کنند ، با انجام پروژه های سطح پایین و معمولی به موفقیت چندانی دست پیدا نخواهند کرد .