تری دی مکس در تبلیغات :

امروزه گرافیک و صنعت تبلیغات ، یکی از کلیدی ترین ، پرطرفدارترین و پول ساز ترین رشته های هنری و دانشگاهی موجود می باشد .
که این هنر – صنعت با کمک گرفتن از نرم افزار های سه بعدی ، دچار یک انقلاب عظیم و بنیادی در تمامی بخش ها ، چه در تبلیغات محیطی و چه در تیزر های تبلیغاتی تلوزیونی و متحرک گردیده است .
به واقع با استفاده هنرمندان ای عرصه از نرم افزارهای سه بعدی مانند تری دی مکس ، تغییراتی شگرف ، فاخر و بی نظیری را در این زمینه مانند تصاویری که ملاحظه می کنید شاهد هستیم .