طراحی نما : در عصر دیجیتال امروزی ، استفاده از نرم افزارهای مدل سازی نسبت به هر زمان دیگری از محبوبیت زیادی برخوردار می باشند که از آن جمله می توان به نرم افزار تری دی مکس اشاره نمود .
سازندگان ، مهندسین ، معماران و مشتریان برای تجسم مفاهیم مورد نیاز در طراحی نما نیازمند یک نرم افزار مناسب هستند که به خوبی از عهده این کار برآید و دسترسی به طرح ها و مدل های سه بعدی در طراحی نما را میسر نماید ، به همین جهت استفاده از نرم افزار تری دی مکس در طراحی نما پیشنهاد ویژه ای در این زمینه به شمار می رود .

طراحی نما با تری دی مکس