آیا می دانید تفاوت های اصلی بین افراد آماتور و حرفه ای در کار کردن با نرم افزار تری دی استودیو مکس باعث فرصت های کاری بسیاری شده است ؟! برای اثبات این جمله ۹ تفاوت اصلی آنها را ذکر می کنیم :
تفاوت اول
افراد حرفه ای به مدلسازی اهمیت ویژه ای می دهند و آن را دقیق می سازند ، این دقت در روند مدلسازی پروژه بسیار مهم است ، در صورتی که افراد مبتدی فقط به قسمت های جلوی دوربین رندر اهمیت می دهند و باقی قسمت ها را رها کرده یا اینکه مدلسازی ابتدایی انجام می دهند ، این کار از کیفیت کار می کاهد .
تفاوت دوم
حرفه ای ها به جزئیات بسیار اهمیت می دهند ، به طور مثال دستگیره ها ، لولا ها ، پیچ های وسایل و هر چیزی که در واقعیت وجود دارد را می سازند و در رندر های خود استفاده می کنند ، این جزئیات باعث می شود رندر ها واقعی تر و ملموس تر باشد ، اما افراد مبتدی فقط به فکر کلیت کار هستند .

مکس کار حرفه ای