3dmax start - دغدغه های یک تری دی مکس کار آماتور

ابتدای یادگیری تری دی استودیو مکس روزهای سختی است ، محیط برنامه بسیار پیچیده به نظر می رسد و تعداد دستورات بسیار زیاد ، بسیاری از هنرجویان در همان ابتدای مسیر کلاس را ترک می کنند و دیگر ادامه نمی دهند ، اما افراد پیگیر و توانا راه را ادامه می دهند و این محیط سخت برایشان محیطی دوست داشتنی خواهد شد . همه هنر جویان علاقمند هستند که هر چه سریع تر وارد دنیای رندر و خروجی گرفتن از نرم افزار شوند تا زودتر به جمع افراد حرفه ای این رشته بپیوندند . هر فعالیتی برای خود زمان یادگیری طلب می کند ، طی زمان و با تمرین های بسیار می توان به این مهم دست یافت ، علاقمندان به یادگیری تری دی مکس هم باید این نکته را قبول کنند ، افراد زیادی که هنوز کاملا به تری دی مسلط نشده اند وارد بازار کار می شوند و طرح هایی نه چندان با کیفیت انجام می دهند ، هم آینده کاری خود را خراب می کنند و هم کاری که انجام می دهند بازدهی مناسب را نخواهد داشت .