دغدغه های یک تری دی مکس کار آماتور

ابتدای یادگیری تری دی استودیو مکس روزهای سختی است ، محیط برنامه بسیار پیچیده به نظر می رسد و تعداد دستورات بسیار زیاد ،
بسیاری از هنرجویان در همان ابتدای مسیر کلاس را ترک می کنند و دیگر ادامه نمی دهند ،
اما افراد پیگیر و توانا راه را ادامه می دهند و این محیط سخت برایشان محیطی دوست داشتنی خواهد شد .
همه هنر جویان علاقمند هستند که هر چه سریع تر وارد دنیای رندر و خروجی گرفتن از نرم افزار شوند تا زودتر به جمع افراد حرفه ای این رشته بپیوندند .

هر فعالیتی برای خود زمان یادگیری طلب می کند ، طی زمان و با تمرین های بسیار می توان به این مهم دست یافت ،
علاقمندان به یادگیری تری دی مکس هم باید این نکته را قبول کنند ،
افراد زیادی که هنوز کاملا به تری دی مسلط نشده اند وارد بازار کار می شوند و طرح هایی نه چندان با کیفیت انجام می دهند ،
هم آینده کاری خود را خراب می کنند و هم کاری که انجام می دهند بازدهی مناسب را نخواهد داشت .