3دی مکس در کابینت سازی

در این مقاله به بیان اهمیت آموزش طراحی کابینت با 3dmax می پردازیم :

استفاده از تری دی مکس در کابینت سازی و اینکه مشتری یا شخص قبل از اجرا کابینتی که قرار است در منزلش ساخته شود را ببیند ، بسیار در انتخاب کابینت زیباتر به نسبت منزل شخص موثر است و سبب بهبود کارایی و دقت هر چه بیشتر در طراحی کابینت می گردد .
طراحی کابینت با 3dmax یک دید واقعی از کابینت ها را برای ما فراهم می آورد که با استفاده از آن می توان کابینت را در مدل های مختلف طراحی نمود و سپس در صورت رضایت از طرح های ارائه شده توسط  نرم افزار تری دی مکس در طراحی کابینت به پیاده سازی و تولید طرح ها پرداخت .