3dmax cabinet - اهمیت آموزش تری دی مکس در کابینت سازی

در این مقاله به بیان اهمیت آموزش طراحی کابینت با ۳dmax می پردازیم :

استفاده از تری دی مکس در کابینت سازی و اینکه مشتری یا شخص قبل از اجرا کابینتی که قرار است در منزلش ساخته شود را ببیند ، بسیار در انتخاب کابینت زیباتر به نسبت منزل شخص موثر است و سبب بهبود کارایی و دقت هر چه بیشتر در طراحی کابینت می گردد .
طراحی کابینت با ۳dmax یک دید واقعی از کابینت ها را برای ما فراهم می آورد که با استفاده از آن می توان کابینت را در مدل های مختلف طراحی نمود و سپس در صورت رضایت از طرح های ارائه شده توسط  نرم افزار تری دی مکس در طراحی کابینت به پیاده سازی و تولید طرح ها پرداخت .