آموزش 3Ds max ، قسمت 47

این متن مرتبط به فیلم شماره  0047  آموزش 3Ds Max می باشد
در این متن ، خاصیت editable spline را برسی می کنیم.
با در دست داشتن این خاصیت ، قادر می باشیم که spline ، را به صورت دستی ویرایش نماییم و از sub object هایی همانند vertex ، segment ، spline برای اعمال تغییرات لازم استفاده نماییم .
زمانیکه shape را به قابلیت editable spline، تبدیل می کنیم ، دیگر به پارامترها و قابلیتهای اصلی شی دسترسی نخواهیم داشت و نمی توانیم از آنها بهرهمند شویم.
با استفاده از sub object ها می توانیم تغییراتی را بر روی spline ایجاد نماییم و اعمالی را به کمک کنترل کننده هایی که در داخل editable spline در اختیار ما قرار گرفته اند روی قسمتهای مختلف در sub object ها مختلف اختصاص بدهیم.
به طور مثال با گرفتن کلید shift از روی keyboard و drag کردن می توانیم یک segment  را کپی کنیم.
در داخل editable spline از دو rollout ، rendering و interpolation بهرمند می باشیم که توضیحات لازم را درباره آنها در فصول گذشته ذکر کرده ایم.
از طریق چهار روش قادر می باشیم که shape یاspline را به editable spline  تبدیل نماییم.
اولین روش ؛ در داخل محیط شی را خلق می کنیم ، در صورتیکه شی مورد نظر را انتخاب کرده باشیم و کلیک راست کنیم ، می توانیم از منو نمایان شده گزینه convert to  را انتخاب و بعد گزینه convert to editable spline  را بر گزینیم.

روش دوم؛ با رفتن در panel modify شی انتخاب و با کلیک راست کردن بر روی کادر stack ، گزینه editable spline را انتخاب می کنیم.

روش سوم؛ در این روش modifier را به شی اختصاص می دهیم.
با رفتن در panel modify شی ، از منویmodify lis ، modifier edit spline  را انتخاب و به شی مورد نظر اختصاص می دهیم.

روش چهارم ؛ زمانیکه در panel shape قرار گرفته ایم ، گزینه start new shape را غیر فعال می کنیم ، از این لحظه هر shape را که خلق می کنیم به shape قبلی attach می شود و با انجام این عمل یک objcet را در محیط ایجاد می کنیم و دیگر به پارامترهای اصلی ، تک تک shape ها دسترسی نخواهیم داشت و با رفتن در Panel modify ، نرم افزار بهصورت اتوماتیک شی را به editable spline تبدیل می کند.

چنانچه که گفته شد ، در نرم افزار modifier به نام editable spline موجود می باشد .
زمانیکه از این modifier استفاده می کنیم ، قابلیتی دراختیار ما قرار می گیرد و  می توانیم پارامترهای basic ، shape را ذخیره نماییم که در این صورت به پارامترهای اصلی شی دسترسی پیدا می کنیم و می توانیم به صورت همزمان کنترل کنندهای edit spline را نیز در اختیار داشته باشیم.
در صورتیکه وقتی شی را convert می کنیم پارامترهای اصلی شی از بین می روند و دیگر در دسترس ما قرار نمی گیرند.
گزینه editable spline با گزینه edit spline از لحاظ پارامتر ، با همدیگر تفاوتی ندارند ، تنها تفاوتشان این است که در گزینه edit spline به پارامترهای اصلی شی نیز دسترسی داریم.
این قابلیت در نرم افزار موجود می باشد که می توانیم sub object ها را کپی کنیم ، بدین ترتیب که با رفتن در یکی از sub object ها به طور مثال segment  و انتخاب یک segment از شی مورد نظر بعد با فعال کردن یکی از ابزار transform  ، مثلا move در چنین شرایطی با نگه داشتن کلید shift و drag کردن ، می توانیم از segment  انتخابی کپی را ایجاد کنیم.

در صورتیکه گزینه connect را از sub object ، segment فعال کرده باشیم , وقتی کپی را از segment  انتخابی ایجاد می کنیم ، می توانیم مشاهده کنیم که ارتباطی بین spline اول و spline  کپی شده ایجاد می شود.

به همین صورت ، با رفتن در sub object spline و انتخاب spline مورد نظر ، با فعال کردن گزینه به طور مثال move و گرفتن کلید shift قادر می باشیم از spline مورد نظر کپی بگیریم.

نکته مهم این است که : از vertex ها نمی توانیم در داخل sub object کپی را ایجاد نماییم و با گرفتن کلید shift این عمل صورت نمی پذیرد.
Rollout اول در editable spline بعد از دو rollout ، rendering و interpolation که در فصلهای قبلی اطلاعات لازم درباره آنها را ذکر کرده ایم ، کادر selection می باشد که سه حالت { vertex ،  segment ، spline } را در اختیار ما قرار می دهد.
به کمک این sub object ها می توانیم ، روی سطح spline  ویرایشی را انجام دهیم و spline را مورد عمل edit قرار دهیم.
گزینه اول vertex می باشد vertex ها نقاط روی قوسها شی می باشند و تانژانت ها را تعیین میکنند ، بدین معنا که نقاطی را که بر روی قوسها قرار گرفته اند را مشخص می کنند و اطلاعات مختص به تانژانت ها را در داخل خود قرار داده اند و به handle های موجود بر روی vertex ، tangent گفته می شود.
Vertex ها مقادیر تانژانت را در داخل خودشان ذخیره کرده اند و نقاطی هستند که بر روی قوسها قرار گرفته اند.

Segment ها از ارتباط بین vertex ها ایجاد شده اند و ارتباط بین دو vertex را بر قرار می کنند.

گزینه بعدی spline ها می باشند که به ترکیب یک تعداد segment مرتبط یک spline گفته می شود.
از طریق چند روش ، sub object ها در اختیار ما قرار می گیرند ، یکی از طریق کادر stack که با باز نمودن (  +  )به sub object  ها دسترسی پیدا می کنیم و روش دیگر استفاده از کلید های 1 و 2 و 3 از روی keyboard  می باشد .
با استفاده از rollout selection نیز می توانیم ، sub object ها را انتخاب نماییم.
همچنین با رایت کلید کردن بر روی نمای فعال و با استفاده از quad menu ،  sub object ها در دسترس ما قرار میگیرند.

با فعال کردن گزینه top level از quad menu می توانیم sub object ها را غیر فعال کنیم .
روش دیگری که می توانیم sub object ها را غیر فعال کنیم ، به طور مثال با گرفتن کلید 2 از روی keyboard ، segment  ها فعال می شوند ، چنانچه مجددا کلید 2 را فعال کنیم ، sub object  از حالت فعال خارج می شود. بدین ترتیب ، با تکرار همان عدد ، sub object  غیر فعال می شود.
با خلق یک shape در نمای مورد نظر و تبدیل آن به editable spline ، sub object هایدر اختیار ما قرار می گیرند ، با انتخاب sub object ،  vertex  به پارامترهای موجود در این قسمت دسترسی پیدا می کنیم.
با انتخاب دو vertex  از شی مورد نظر و با استفاده از کارد name selection set ، نامی را برای vertex  های انتخابی در نظر می گیریم ، بدین ترتیب ، selection set  را ایجاد می کنیم.

به کمک گزینه copy ، قادر هستیم , selection set را کپی و در داخل shape دیگر آن را paste کنیم.
با خلق shape دیگری در داخل محیط و با رفتن در panel modify ، shape اولی و انتخاب sub object  vertex ، گزینه کپی را فعال می کنیم و از پنجره نمایان شده select set را انتخاب می کنیم ، زمانیکه در panel modify ، shape دومی می رویم با فعال کردن sub object vertex و انتخاب گزینه paste ، می توانیم مشاهد نماییم که ، selection set  ، شی اولی بر روی شی دومی paste می شود.

پس توسط دو گزینه{ copy ، paste } می توانیم انتخابهایی که به کمک selection set تنظیم کرده ایم را کپی کنیم و به اشیا دیگر در داخل صحنه انتقال دهیم, این انتقال بر اساس شماره vertex  صورت می پذیرد, بدین معنا که هر کدام از vertex  ها شماره ای را به خودشان اختصاص می دهند و اعمال کپی و paste بر روی شماره های vertex اتفاق می افتد و نرم افزار حین انجام این عمل ، شماره vertex ها را به شی دیگر انتقال می دهد و  همچنین قادر می باشیم ، شماره vertex را نیز مشاهد نماییم.
با انتخاب نقطه ای ، نرم افزار ، موقعیت و شماره آن vertex را برای ما نمایش میدهد.

گزینه بعدی luck handles می باشد ، توسط این گزینه می توانیم تانژانتهایی که روی حالتهای Bezier و Bezier corner  هستند را به صورت همزمان با همدیگر حرکت دهیم.
زمانیکه یک vertex را انتخاب می کنیم ، با استفاده از تانژانها (مماسها) و handle های موجود بر روی vertex و با drag کردن handle ها ، می توانیم تغییراتی بر روی vertex ایجاد کنیم و تغییر فرمی بر روی spline اعمال نماییم .
وقتی گزینه luck handle را فعال میکنیم ، می توانیم ,تانژانهای vertex های انتخابی را به صورت همزمان و هم جهت تحت تاثیر عملdeform قرار دهیم و زمانی این اتفاق صورت می پذیرد که نقاط مورد نظر روی حالتهای  Bezier یا Bezier corner قرار گرفته باشند.

با فعال کردن گزینه alike ، می توانیم تغییر فرمی بر روی ، handle های و تانژانتهای شبیه به هم ایجاد کنیم.
با فعال کردن گزینه all در واقع نرم افزار تمام نقاط انتخابی را deform  می کند هم نقاطی که روی حالت Bezier  هستند و هم نقاطی که به حالت Bezier corner  می باشند و تمام handle ها را به صورت یکسان حرکت می دهد و تحت تاثیر عمل deform قرار می دهد.

این متن ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و معماری داخلی – تصویرگران پویا اندیش .