آموزش مدل سازی و رندر الماس

در این آموزش میخواهیم ۴ شکل مختلف از الماس را بسازیم.
ما متریال آن ها را در VRay میسازیم و در نهایت رندر میکنیم.